Södersykehuset – Livskritisk strømforsyning

Södersykehuset (SÖS) er som et helt samfunn i seg selv. Med over 100 avdelinger og mottak skapes en verdikjede som tilsammen utgjør et sykehus for hele livsløpet. Som akuttsykehus tar SÖS imot ca 145 000 akutt syke personer hvert år og omkring 70 % av kirurgiavdelingens pasienter er medisinske akutttilfeller.

Over 7 000 barn blir født på BB årlig og det er en av Sveriges aller største fødeavdelinger. Hele enheten må fungere til enhver tid selv om det skulle bli strømavbrudd for en kortere eller lengre periode.

 

Case study Södersjukhuset - Coromatic

 

Bakgrund

Det pågår større bygningsarbeider på SÖS og dette har påvirket utformingen og plasseringen av reservekraftinstallasjonene. Coromatic har vært en viktig partner av sykehuset for leveranser av reservekraftinstallasjoner siden 2001.

Det opprinnelige anlegget er nå erstattet med en ny midlertidig containerløsning som skal fungere som backup til det kommer et nytt, permanent reservekraftanlegg.

 

Lösning

– SÖS har et reservekraftanlegg som skal håndtere kraftforsyningen til alle bygninger og virksomheter ved strømbrudd, sier Jonas Wetterberg fra Veolia som håndterer all teknisk drift og vedlikehold for eiendomsforvalteren Locum.

Vi har nå fem 40-fots containere som består av fire dieselaggregater hver på 2 MVA (1,6 MW) i tillegg til en høyspenningsbryter i en container. Den samlede reservekraftseffekten er på omtrent 8 MVA (6,4 MW).

Reservekraften er dimensjonert og tilpasset for å klare syv døgns drift. Det betyr at dieseltankene rommer drivstoff for en hel uke før det er behov for påfyll.

– Dersom det blir strømbrudd vil dieselaggregatene starte opp etter ca 1 sekund. Etterpå kobles lasten inn i en forhåndsbestemt prioritert rekkefølge der de mest kritiske funksjonene er i første rekke og blir påkoblet etter ca 15-20 sekunder.

Etter ca 1,5 minutter er alle de andre funksjonene på sykehuset tilkoblet og forsynt med reservekraft.

 

Case study Södersjukhuset - Coromatic

 

Utfordrende å klippe navlestrengen

Reservekraften er en del av et gigantisk prosjekt som pågår på SÖS hvor til og med elektriske effektbrytere og høyspenttransformatorer skal byttes ut, og dette skjer samtidig med at virksomhetene fungerer som vanlig på sykehuset.

Det var til og med en stor utfordring når navnestrengen skulle klippes på den gamle reservekraften og overføres til det midlertidige reservekraftanlegget.

– Coromatic var med på en omfattende utredning hvor vi gikk gjennom alle de kritiske funksjonene. Fra strøm- og vanntilførsel, til kjøling for datamaskiner og datasenter. Vi gikk så grundig gjennom alt at vi til og med målte luftkvaliteten i operasjonssaler. Det handler om å sikre hele virksomheten for å kunne vite hva vi gjør dersom noe svikter, forteller Jonas Wetterberg og legger til:

– Alt fungerte over forventningene og det var en fordel å ha med oss Coromatic med deres solide spisskompetanse innenfor denne bransjen. Om et til to år er vi igang igjen, for da skal vi idriftssette ett nytt permanent reservekraftsanlegg og avvikle den nåværende containerløsningen.

 

Case study Södersjukhuset - Coromatic

 

Containerløsningen som ble installert på SÖS eies av Coromatic og leies ut til Locum med en helhetsavtale for drift og service.

– Det har vært en avansert logistikkreise å få til alt rundt reservekraften. Det synes jeg at Coromatic har håndtert veldig profesjonelt. Det kjennes trygt å ha Coromatic med på denne reisen, avslutter Wetterberg.


Kontakt oss

Samtykke