Datanettverk – installasjon

Korrekt og veldimensjonert installasjon av datanettverk er idag viktigere enn noensinne. Idag benytter vi mer data enn noen og Coromatic utfører flere installasjoner av datanett enn tidligere. Datasentrene vokser eksplosjonsartet og alt skal gå raskere. Kravet til de ulike typene nettverk øker kontinuerlig og den fysiske kabelen skal idag transportere mer trafikk og med høyere hastighet enn hva vi trodde var mulig.

Grunnlaget for all datatrafikk – den fysiske nettverkskabelen

Til tross for at man spådde det motsatte så eskalerer bruken av den fysiske nettverkskabelen på grunn av økt kapasitetskrav når Wifi ikke strekker til.

Parallellt vokser datasentermiljøene og designmessig ser vi en økning i modulære, skalerbare og fleksible fiberløsninger som håndterer høyere båndbredde. Intelligensen i nettverket øker og utviklingen av PoE (Power over Ethernet) sørger for ytterligere anvendelse av den fysiske nettverkskabelen.

Konsekvens

De solide nettverkene har blitt virksomhetskritiske siden båndbredde og funksjon påvirker leveransemuligheter og dermed konkurranseevnen. Kabelmengdene øker veldig, men også kravet til kanalisasjon og designet siden det har påvirkning på både varme, kjøling og energiforbruk.

Denne økningen påvirker igjen struktur og system i kabelmiljøene da uorden kan få store, negative konsekvenser i et datasenter.

Installation av datanettverk, vår anbefaling

Anbefalingen er å overlate analysering av det nåværende miljøet og forståelsen av fremtidige behov til Coromatic. Basert på analysen presenteres deretter et løsningsforslag hvor Coromatic fremtidssikrer for kommende behov for kabling. Coromatic bistår sine kunder med design av et veldimensjonert nettverk, struktur og orden i datasenteret, optimalt oppsett for rack og produkter av høy kvalitet.


Kontakt oss

Samtykke