Smarte kontorer – Korrekt og veldimensjonert installasjon av datanettverk er idag viktigere enn noensinne

Korrekt og veldimensjonert installasjon av datanettverk er idag viktigere enn noensinne. Idag benytter vi mer data enn noen gang, og Coromatic utfører flere installasjoner av datanett enn tidligere. Datasenterne vokser i en rasende fart og alt skal helst gå raskere. Kravet til de ulike typene nettverk øker kontinuerlig og det skal idag transporteres mer trafikk og med høyere hastighet enn hva vi trodde var mulig.

Skreddersydde nettverk for både datasentre og hele anlegg

Til tross for at man spådde det motsatte, eskalerer bruken av den fysiske nettverkskabelen på grunn av økt kapasitetskrav når Wifi ikke strekker til. Parallellt vokser datasentermiljøene og dermed ser vi designmessig en økning i modulære, skalerbare og fleksible fiberløsninger som håndterer høyere båndbredde. Intelligensen i nettverket øker og utviklingen av PoE (Power over Ethernet) sørger for ytterligere anvendelse av den fysiske nettverkskabelen.

De solide nettverkene har blitt virksomhetskritiske

De solide nettverkene har blitt virksomhetskritiske siden både båndbredde og funksjon påvirker leveransemuligheter og dermed konkurranseevnen. Kabelmengdene øker veldig, men også kravet til kanalisasjon og designet i og med at det har påvirkning på både varme, kjøling og energiforbruk. Denne økningen påvirker struktur og system i kabelmiljøene da uorden kan få store, negative konsekvenser i et datasenter.

Coromatic bistår sine kunder med design av et veldimensjonert nettverk

Anbefalingen er å overlate analysering av det nåværende miljøet og forståelsen av fremtidige behov til Coromatic. Basert på analysen presenteres deretter et løsningsforslag hvor Coromatic fremtidssikrer for kommende behov for kabling. Coromatic bistår sine kunder med design av et veldimensjonert nettverk, struktur og orden i datasenteret, samtidig som man får et optimalt oppsett for rack og produkter av høy kvalitet.

 


Kontakt oss

Samtykke