ISO-sertifisering

Kvalitets- og miljøstyringssertifisering, ISO 9001/14001

Coromatics ISO-sertifisering er viktig for oss da det viser hvor opptatt vi er av kvalitet på våre produkter, løsninger og tjenester. Vi anser kvalitet som en grunnleggende komponent i verdien våre kunder får fra Coromatic.

Coromatic jobber kontinuerlig for å nå målene for høy kundetilfredshet, å levere førsteklasses produkter, løsninger og tjenester. Coromatic innser at markedet er den drivende kraften bak alt vi gjør og fører derfor effektive forretningsprosesser som gir merverdi for våre kunder.

Coromatic Group er stolte over vår ISO-sertifisering

Coromatics ledelse har ansvar for å fastsette mål og fullmakter for å kontinuerlig forbedre kvalitet og kundetilfredshet i henhold til ISO-sertifiseringene. Alle medarbeidere i Coromatic bidrar til kontinuerlig forbedring som en integrert del av kvalitetsstyringssystemet.


Coromatic ISO-sertifisering

Coromatic sin miljøpolicy understøttes av selskapets globale miljøstyringssystem. Dette er grunnlaget for virksomhetens innsats for å oppnå resultater i samsvar med bærekraftig lederskap, og sikrer et sterkt fokus på beskyttelse av miljøet. Dette skal gjelde alle våre forretningsaktiviteter globalt.


Kontakt oss

Samtykke