Om kritiske kontorer

I Coromatic har vi lang erfaring med nettverk og kommunikasjon, og dyp forståelse av hvordan virksomhetskritisk infrastruktur er avgjørende for våre kunders daglige virksomhet.


Coromatic nettverk og kommunikasjon

Nettverksinfrastrukturen skal minimere risikoen for at uønskede hendelser oppstår

Nettverksinfrastrukturen skal minimere risikoen for at uønskede hendelser oppstår, samt avlaste og støtte våre kunders forretningsdrift. Infrastrukturen må også møte både dagens og morgendagens behov for tilpasninger og vekst. Det er ingen lett oppgave å få til.

Tidligere pleide infrastrukturen kun å transportere data- og teletrafikk. I dag omfatter den i tillegg IP-kameraer, video, AV, adgangskontroll, innendørs trådløs dekning, sensornettverk og anleggsovervåking til LED-belysning på kontorer. Noe som stiller mye høyere krav til infrastrukturen.

I Coromatic Group utvikler vi skreddersydde nettverk for både datasentre og hele anlegg, med løsninger for alt fra kabelsystemer til mobilkommunikasjon for hele bygninger.

Eksempelvis tilbyr vi:

  • Designløsninger og installasjon for datasentre
  • Drift og fremtidssikring av nettverksinfrastruktur i enhver type anlegg
  • Innendørs dekning for mobile løsninger
  • Sentraliserte WiFi-løsninger
  • Intelligente, sanntidsbaserte dokumentasjonsløsninger
  • Sikkerhet (adgangskontroll og IP-kameraer)

Coromatic har egne spesialutdannede teknikere innen hvert kompetanseområde, og vi er spesialiserte på å håndtere kritiske miljøer. Vi har også et sterkt partnernettverk som jobber tett med de største produsentene av komponenter. Dermed kan vi tilby fullstendige, nøkkelferdige løsninger hvor vi kan bistå med alt fra design og prosjektering til installasjon og driftssetting.


Kontakt oss

Samtykke