Rådgivning

Hvorfor strategi er viktig

I en verden hvor alt og alle er koblet opp og koblet sammen kan ikke virksomheter fungere som separate enheter lenger. Tjenester må fungere 24/7, og beslutningstagere må ha tilgang til riktig informasjon til enhver tid, uansett hvor de befinner seg.

Investeringer i virksomhetskritisk infrastruktur blir derfor et stadig mer komplekst og strategisk anliggende. Når et nytt hovedkontor eller produksjonsanlegg bygges må man allerede på planleggingsstadiet sikre at bygningen er optimalisert for å fungere uten avbrudd. Det er her våre rådgivningstjenester spiller en viktig rolle.


Coromatic critical facilities advisory

Rådgivningstjenester, hva tilbyr vi

Gjennom en sammensatt behovsanalyse kan våre seniorrådgivere hjelpe deg å utarbeide strategier for din virksomhetskritiske infrastruktur, og å implementere dem for å sikre at anleggene fungerer uten avbrudd.

Nøkkelbegreper her er økt effektivitet, ytelsesforbedringer og reduserte kostnader. Coromatic spiller en aktiv rolle i å styrke ledelsesprosesser for business continuity i nasjonale og internasjonale kundeorganisasjoner. Våre strategiske rådgivningstjenester baseres alltid på fakta, analyser, erfaring og «best practice» for virksomhetskritiske anlegg.

Hvordan vi gjør det

Vi arbeider alltid i tett samarbeid med kunden. Vi kommer til enighet om omfanget og retningen før vi setter i gang. For å hjelpe våre kunder med å oppnå de strategiske målene for deres kritiske anlegg benytter vi konsekvensanalyser og peer benchmarking, og gjennomfører prosjekter med mål om å oppnå ytelsesforbedringer og kostnadsreduksjoner.

Hvem vi er

Vårt team består av erfarne seniorrådgivere med lang strategisk erfaring med alle aspekter innen design og drift av virksomhetskritiske anlegg.Kontakt oss

Samtykke