Energioptimalisering

Energi til verdens datasentre står for mellom 1 og 2 prosent av det samlede globale forbruket av elektrisitet, og andelen øker. Oversatt til utslipp av drivhusgasser er datasentre på nivå med flyindustrien. I Coromatic legger vi stor vekt på energiarbeidet, hele veien fra planleggingsstadiet til løpende drift av anlegg. Av erfaring vet vi at tiltak for økt energieffektivitet kan gi svært store gevinster.


Coromatic energioptimalisering

For kundene våre fører økt energieffektivitet til lavere energikostnader. Samtidig er et lavere karbonavtrykk ofte avgjørende for virksomhetens identitet og merkevare.

Energieffektivitet

Når vi i Coromatic skal implementere tiltak for energieffektivisering i et virksomhetskritisk anlegg drar vi nytte av erfaringen vi har opparbeidet oss som helhetsleverandør. Samtidig som vi besitter ekspertise på samtlige relevante kunnskapsområder, kan vi også se helhetsbildet.

Det handler om å forsikre at anlegget drives så effektivt som mulig med de forutsetningene som utstyret legger.

Når energieffektiviseringen er gjennomført utvikler vi en energirapport som dokumenterer effektivitetsindikatorer, og som gir forslag til tiltak. Basert på denne rapporten planlegger vi den neste fasen i energieffektiviseringsarbeidet sammen med kunden.

Energigjenvinning, din kjøling blir noen andres varme

Kjøling er det største energisluket i datasenteret. Mer enn 75 prosent av elektrisiteten som forbrukes i datasentre konverteres til varmeenergi som må fjernes.

I mange tilfeller kan denne spillvarmen gjenbrukes. Coromatic kan hjelpe dere med å få på plass de tekniske og økonomiske forutsetningene som kreves for energigjenvinning, slik at dere kan bruke spillvarme til å varme opp deres eller andres eiendom, eller for å selge den til en lokal fjernvarmeleverandør.

Energiavtale

Innen energisektoren arbeider vi i Coromatic med en rekke ulike samarbeids- og avtaleformer som ivaretar den langsiktige driften, og samtidig holder kostnadene på et lavt nivå.

Avhengig av statusen på anlegget kan hovedfokuset ligge innen ett eller flere områder:

  • Tilpasning av et eksisterende anlegg
  • Modernisering av anlegg
  • Systematisk vedlikehold

Arbeidsmodellene tilpasses etter deres behov, og det vi leverer kan eksempelvis inkludere:

  • Tilgang til en ressurs som kan jobbe med energispørsmål på anlegget
  • Coromatics energirapport med oppfølging av anleggets PUE/ERE-målinger
  • En energiavtale som blir deres instrument for å måle og følge opp energigevinster mot eiendommens eier og/eller en lokal fjernvarmeleverandør

Kontakt oss

Samtykke