Referanse caser

 • Regionalt datasenter i Helse Nord

  For noen år siden startet Helse Nord arbeidet med å sentralisere IT-driften for å få et driftssikkert og enhetlig system for alle sykehus og helseinstitusjoner i regionen. Som en følge av det ble Helse Nord IKT etablert i 2006 med det formål å sentralisere all forvaltning, drift og utvikling av IT som daglig betjener Helse Nord sine 18 000 medarbeidere. Som en følge av dette meldte etterhvert behovet seg for å samordne IT-infrastruktur i form av et helt nytt datasenter. Oppdraget med å bygge det nye datasenteret gikk til Coromatic.

 • Moving from heat waste to heat recovery

  Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems, through its brand Climaveneta has recently supplied two heat pumps for Fortum’s district heating in Espoo, Finland. Fortum, a Finnish energy company, will utilize waste heat from a data center and supply the heat into a district heating network. The data center belongs to Ericsson, a multinational networking and telecommunications equipment and services company based in Sweden. Project was managed and supplied by Coromatic.

 • Banebrytende arbeid til grunn for den nye stasjonen

  Holmestrand har hatt togstasjon helt siden 1881. Men i 2016 fikk den lille kommunen i Vestfold en av verdens mest moderne jernbanestasjoner. Stasjonen har stor betydning for infrastrukturen i regionen. Under åpningsseremonien 17. desember 2016 markerte lokalbefolkningen den store anledningen med å presentere verdens lengste pepperkaketog på hele 370 meter og med 1283 vogner.

 • Turn key data centers

  Coromatic has full responsibility for the data centers, from design and construction to installation and even service. Service in particular is an important function to ensure availability, where Coromatic is responsible for regularly servicing the data centers according to an agreed plan. Furthermore, Coromatic is responsible for responding to emergency problems at the data centers.

 • Sikker strøm sørger for at hjulene ruller

  Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, og har siden oppstart importert over en million biler til norske kunder. Deres fire bilmerker Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøretøy, Audi og Škoda har meget solide markedsposisjoner i det norske markedet.

  Harald A. Møller AS inngår i MøllerGruppen, som er et familieeid selskap og en ledende aktør i nordisk bilbransje. Selskapet er engasjert innen import, forhandlervirksomhet og finansiering i Norge, Sverige og Baltikum.

 • Nødstrøm til Østfold Kalnes sykehus

  Østfold Kalnes sykehus i Sarpsborg, er Østfoldregionens nye sykehus som ble operativt i løpet av 2016. Sykehuset tilbyr både spesialist- og allmenhelsetjeneste for 300 000 innbyggere i regionen. Sykehuset har også en av de aller største akuttmottakene i landet og forventer å ta i mot over 100 pasienter om dagen. Det totale arealet for sykehuset er på 85, 500 m2. Etableringen av det nye sykehuset ble påbegynt etter et vedtak fra Helse Øst og Helse Sør i 2010 om å bygge et nytt regionalt sykehus.

 • Solid infrastruktur sikrer Swedbank sitt hovedkontor

  I 2014 flyttet Swedbank sitt hovedkontor til et helt nytt kontorbygg på 45 000 km2 utenfor byen. Hensikten med å flytte var å skape en ny og mer moderne arbeidsplass for bankens ansatte, og innfri krav til digitalisering som kjennetegner en fremtidsrettet bankvirksomhet.

 • Livskritisk strømforsyning når strømmen går.

  Livskritisk strømforsyning når strømmen går. Södersjukhuset, SÖS, er som et samfunn i seg selv. Med over 100 avdelinger og mottak, dannes en verdikjede som utgjør et sykehus for hele livssyklusen. Som akuttsykehus tar SÖS i mot ca 145 000 akutt syke personer hvert år og av disse er omtrent 70 % av kirurgiavdelingens pasienter medisinske akuttilfeller. Coromatic har installert sykehusets resevekraftanlegg som skal sørge for strømforsyning til alle bygninger og virksomheter dersom det blir strømbrudd.

 • Growth with a secure power supply

  Swedavia owns, operates and develops a network of ten airports in Sweden. The company was formed in 2010 and is wholly owned by the Swedish state. In 2015, a total of 37.6 million passengers travelled to or from Swedavia’s airports. One of these, Bromma Stockholm Airport, is now facing major modernization where Coromatic has been contracted to install an uninterruptible power supply (UPS) and emergency power.

 • Securing data and telecommunication

  Vattenfall is one of Europe’s largest electricity producers and, in 2014, had net revenues in excess of SEK 165 billion and more than 31,000 employees. The company produces electricity and heat from six types of energy: wind, nuclear, natural gas, biomass, coal and hydropower.
  Vattenfall is wholly owned by the Swedish state.

 • Secure electricity supply in the Horn of Africa

  The defense and security Group SAAB operates a civilian camp in a UN area in the Somali capital Mogadishu. Electricity is supplied by three generating stations, which after a relatively short time began to fail, one after the other. With only one diesel generator still operating, SAAB contacted Coromatic to provide a permanent solution to its electricity supply problems.

 • Uninterruptible power and cooling

  Glostrup Hospital is the largest and most specialized hospital in Denmark. When planning a 20-percent extension of the hospital, it contracted Coromatic as a partner in the design, construction, maintenance and operation of the hospital’s new power and cooling system.

 • Data center at nuclear energy site

  Ringhals outgrew its 1980’s data center and did not comply with many of the new datacenter security standards that now regulate the nuclear energy sector. Stakeholders commissioned a rigorous three-year investigation and decided to renovate the old data center and build a new one. This launched typical data center construction – in a very unusual security area.

Kontakt oss