Basis serviceavtale

Med en basis serviceavtale tilbyr vi assistanse fra kompetente og sertifiserte teknikere som utfører tjenester av høy kvalitet. Sammen kommer vi frem til et avtalt servicenivå som dekker dine spesifiserte behov, og sørger for riktig servicenivå.

Vi sørger for regelmessige servicerapporter, inkludert lovbestemt rapportering, og en servicedesk som frigjør tid for deg til å fokusere på din kjernevirksomhet. Servicenivået kan tilpasses til å møte midlertidige endringer av behov, slik som under kritiske tidsperioder eller arrangementer.


Elementer som er inkludert i Basis serviceavtale

  • Service Desk som ditt eneste kontaktpunkt
  • Teknikere er tilgjengelige for on-site service (dagtid eller 24/7)
  • Planlagt vedlikehold av kompetente teknikere
  • Statusrapporter
  • Regelmessige servicerapporter med tilgang til serviceportal

 

Valgfrie elementer i en Coromatic Basis serviceavtale  

  • Compliance rapportering, f eks for energiforbruk eller sikkerhet
  • Tekniske risikovurderinger, som f eks termografering
  • Vurdering av systemoptimalisering, f eks for reduksjon i energiforbruk
  • Avtalt tid for servicetekniker på lokasjonen, f eks ukentlige kontroller