Spesialister på service

Serviceteknikere med høy kompetanse

Coromatics serviceorganisasjon består av teknikere som er spesialutdannet innen de områdene som kreves for å drifte virksomhetskritiske anlegg. Ettersom servicevirksomheten er landsdekkende kan våre kunder være trygge på at vi alltid kan ha rett tekniker på plass innen en garantert responstid for å sikre driftsmiljøet.

Hvert år utfører Coromatic forebyggende service ved flere tusen anlegg i hele Norden. De samme teknikerne, partnerne og spesialistene er også involvert når vi bygger og idriftsetter nye anlegg. Å holde anlegg i gang er det vi gjør. Hver dag. Året rundt.

Spesialister

Hver eneste tekniker er selvfølgelig utdannet til å håndtere anlegg i kritiske miljøer, og har de nyeste sertifiseringene på våre leverandørers ulike produkter. I samarbeid med Coromatics partnernettverk kan vi ta et løpende helhetsansvar for våre kunders kritiske anlegg, og sikre at de fungerer uten avbrudd.

Som ledd i vårt løpende service- og vedlikeholdstilbud kan også våre teknikere komme inn for å analysere og definere spesifikke problemer, og utvikle løsninger for disse.

Servicedokumentasjon

Vi forstår at det er viktig for deg som kunde at alle henvendelser og serviceaktiviteter i dine kritiske anlegg er koordinert og dokumentert. Derfor skjer all kommunikasjon og tilbakemelding mellom deg og Coromatic gjennom våre servicekoordinatorer. Det gjør det enkelt for deg å få tilgang til utførte og planlagte aktiviteter gjennom vårt servicesystem, med all informasjon om anlegget.

Ett kontaktnummer for hele serviceorganisasjonen

Vårt felles servicenummer 22 76 40 40 gir deg raskt og enkelt kontakt med vår serviceorganisasjon. Vi vil hjelpe deg med å løse problemer, og ta hånd om produkter og funksjoner som inngår i anlegget.

Forebyggende service

For å forebygge  driftsstans, og opprettholde virksomheten uten avbrudd, kan Coromatic sørge for at kundens driftsmiljø vedlikeholdes og betjenes gjennom regelmessige og planlagte aktiviteter. Forebyggende service av alle funksjoner som inngår i anlegget utføres av vår tekniker innen hvert funksjonsområde etter en fastsatt serviceplan.

Tekniker på stedet

Ved eventuelle hendelser kan serviceteknikere tilkalles til anlegget. Dette skjer automatisk gjennom en alarm eller av kundens driftspersonale. Hele døgnet, året rundt er det en tekniker på plass hos oss for å utføre de serviceoppdrag som kunden behøver, i tråd med avtalt servicenivå.

Årlig tilsyn

Årlig tilsyn er Coromatics tjeneste for en årlig fullstendig gjennomgang av et kritisk anlegg. Coromatics teknikere går da gjennom anleggets allmenntilstand og studerer indikatorer som forandringer, belastninger, målinger og temperaturer. Disse besøkene resulterer i en skriftlig rapport og handlingsplan, samt anbefalinger om tiltak og endringer som bør gjennomføres.

Justeringer

Ved hvert servicetilfelle undersøker våre teknikere endrede forhold i anlegget og utfører nødvendige justeringer. De gjennomfører enkelte justeringer i forbindelse med service, og inkluderer disse opplysningene i sine rapporter. Dersom større endringer er nødvendige vil de konsultere kunden først.

En forsikring for høy tilgjengelighet

Gjennom en serviceavtale med Coromatic får du som kunde kontinuerlig vedlikehold av ditt driftsmiljø ut fra de spesifikke forutsetninger og krav du stiller, og en avtalt responstid for når en tekniker skal være på stedet.


Kontakt oss

Samtykke