Service- og vedlikeholdsavtaler

Coromatic sørger for avbruddsfri drift i alle typer virksomheter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som inngår i å sikre driften, enten det er snakk om et komplett datarom, en enkeltstående nødstrømskilde eller et aggregat.

Dette gjenspeiler også vårt servicetilbud. Vi tilbyr alt fra avtalt servicenivå (SLA) på komplette datarom, til service og vedlikehold ned til den minste komponent.

Vi tilbyr:

  • Avtale på drift av datarom (med/uten SLA)
  • Service- og vedlikeholdsavtaler på produkter som inngår i kritisk infrastruktur
  • Service- og vedlikeholdsavtaler på UPS/DC-anlegg og aggregater
  • Service- og vedlikeholdsavtaler på de fleste 3. parts produkter
  • All inclusive avtaler
  • 24/7/365 Avtaler
  • Avtalt responstid
  • Alarmoverføring
  • Årlig ettersyn
  • Egen personlig rapportdatabase (kundeportalen)

Ved å inngå kontrakt utfører vi jevnlig forebyggende service på alle funksjoner som inngår. Du mottar en serviceplan og du blir varslet i god tid før service skal utføres. Vår utførende service er alltid i henhold til de enkelte leverandørers vedlikeholdsprogram.

Alt blir loggført, og ved endt service mottar du utførlige rapporter, enten pr e-post eller du får tilgang til kundeportal med egen side. Her blir all historikk lagret. Du vil også se når ditt neste besøk er planlagt.

Ønsker du forutsigbarhet og sikker drift uten uforutsette hendelser? Kontakt oss i dag på tlf 22 76 40 40.


Kontakt oss

Samtykke