Rigshospitalet, Glostrup og Coromatic signerer 15 års as-a-Service avtale

Rigshospitalet, Glostrup, en del av Region Hovedstaden, har valgt Coromatic, ledende leverandør av løsninger for kritisk infrastruktur som partner for design, konstruksjon, vedlikehold og drift av sykehusets nye kraft- og kjøleanlegg.

Stabil og pålitelig kraftforsyning, reservekraft og kjøling er virksomhetskritiske funksjoner for Rigshospitalet, ikke minst med tanke på at mer energikrevende teknikk skal innføres og at sykehuset står foran en stor utbygging på totalt 25 000 m2.


— Å ha trygg og avbruddsfri kraftforsyning, reservekraft og kjøling for hele sykehuset er absolutt nødvendig for å kunne ta hånd om pasienter og for å redde liv, sier Morten Christiansson, ansvarlig for facilities management på sykehuset. Med Coromatic som partner skal vi bygge om, modernisere og fremtidssikre kraftforsyningen og kjøleanlegget slik at vi er godt forberedt på ny teknikk og den kommende utbyggingen av sykehuset. Avtalen er utformet slik at vi har en overenskommelse om servicenivået (SLA) for de neste 15 årene, til en forutsigbar kostnad for oss.

Avtalens verdi er på 100 mill DKK og er et såkalt offentlig privat partnerskap (OPP) der begge parter deler på investeringen og på risikoen. Innenfor rammen av avtalen skal Coromatic designe og bygge en ny kraft- og kjøleløsning. Videre tar Coromatic ansvar for 15 år med avbruddsfri drift og tilgjengelighet av de virksomhetskritiske funksjonene, til et avtalt nivå.

— Coromatic ble valgt etter offentlig anbud. De har både erfaringen og den finansielle styrken som kreves for å inngå et partnerskap med oss, sier Morten Christiansson. At de også kan levere alle løsningene vi ønsker som tjeneste var ytterligere en meget viktig grunn til at valget falt på Coromatic.

— Driftsavtalen som er gjort i forhold til de virksomhetskritiske funksjonene innebærer at sykehuset kan forutse driftskostnadene.

— Vi er naturligvis veldig glade for denne avtalen og at vi har oppnådd denne tilliten fra Rigshospitalet, sier Lucas Cardholm, ansvarlig for services i Coromatic Group. Avtalen er den aller største vi har gjort i Danmark og den viser at vår forretningsmodell som tilbyr virksomhetskritisk infrastruktur som tjeneste er relevant for markedet. Konstruksjonen av den nye kraftforsynings- og kjøleløsningen starter opp omgående. Den vil følge alt regelverk i tillegg til de høye kravene for bærekraft som Rigshospitalet har spesifisert.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lucas Cardholm, ansvarlig services, Coromatic Group
Tlf: +46 72 503 71 45
lucas.cardholm@coromatic.com

Morten Christiansson, Head of facilities management, Rigshospitalet
Tlf:  +45 35 45 55 78
rigshospitalet.dk

Om Coromatic
Coromatic er den ledende leverandøren av løsninger for kritisk infrastruktur, som datasentre. Coromatic sørger for tilgang til sikker strømforsyning og datakommunikasjon. Vårt omfattende tilbud dekker alt fra rådgivning og design til integrasjon, service og drift av kritisk infrastruktur. Kunder er datasentre, sykehus, industri, offentlige etater og hovedkontor.

Coromatic har over 500 ansatte i Norden og har pr i dag levert løsninger til over 50 land. Coromatic eies av EQT, i tillegg til medarbeidere.

Om Rigshospitalet
Rigshospitalet, Danmarks internasjonale sykehus, tilbyr spesialisthelsetjeneste og behandling for innbyggerne i Danmark, Færøyene og Grønland. Den 1. januar slo Rigshospitalet seg sammen med Glostrup sykehus og ble dermed landets største sykehus. For mer informasjon , vennligts besøk www.rigshospitalet.dk.

Fotografering Ty Stange/Rigshospitalet, Glostrup©