IT-flytt

Flytting av datasenter og IT-mijø

Å flytte sitt sentrale IT-miljø er et komplekst og virksomhetskritisk prosjekt som ikke må feile. Stadig flere selskaper velger å flytte for å kunne drive sine virksomheter videre på en effektiv og fremgangsrik måte. Det oppstår da utfordringen med å behøve å flytte selve hjertet i hele virksomheten, IT-miljøet, til en annen eiendom uten å påvirke den daglige driften.

Vi skreddersyr den beste løsningen for akkuratt ditt flytteprosjekt

Coromatic skreddersyr den beste løsningen for akkuratt ditt flytteprosjekt. Hva som er optimalt er nemlig individuelt. Løsningen baseres på en grundig analyse av behov og forutsetninger for å identifisere, forebygge og håndtere risiko. Behovsanalysen skaper samtidig et felles bilde over aktiviteter og muligheter som prosjektlederen benytter for å skreddersy den beste løsningen.