Coromatic whistleblowing

Coromatic whistleblowing

 

Vi vil gjøre det rette

Coromatic strekker seg etter å opprettholde et åpent forretningsklima, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som påvirkes av selskapet vårt. Du spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

Vår varslingstjeneste

Varsling gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og regler. Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes og det offentliges tillit til oss.

Primært oppfordrer vi deg til å kontakte en leder i organisasjonen vår. Dersom du ønsker å være anonym tilbyr vi en kanal for anonym rapportering.

> report.whistleb.com/coromatic