Derfor er strategisk rådgivning nødvendig

Derfor er strategisk rådgivning nødvendig

Få et større innblikk ved å analysere

Digitalisering utfordrer dagens forretningsmodeller, samtidig som det gjør ting mulig vi bare kunne drømme om. Men digitaliseringen stiller også helt nye krav til infrastrukturen, hvor tilsynelatende helt basale elementer som strømtilførsel og datakommunikasjon blir avgjørende for drift. Virksomheter må fungere 24/7 og ledergrupper må ha tilgang til riktig informasjon fra hvor som helst og når som helst.

 

Vi lager en strategi for deg

For å knytte infrastruktur og kritiske anlegg til forretningsstrategi har Coromatic utviklet en metode basert på tre steg: Analysere, håndtere & opprettholde.

Analysere
Arbeidet innledes alltid med en grunnleggende analyse av dagens anleggstilstand. I analysen går vi gjennom status, hvilke risikoer som er tilknyttet og konsekvensene av et driftsavbrudd.

Håndtere
Med analysen til grunn lager vi en strategi i tillegg til løsningsforslag som sikrer det virksomhetskritiske anlegget. Løsningen som velges må passe de forretningsmessige behovene. Vi kan bistå med enten deler av eller hele utviklingsarbeidet.

 

Opprettholde på en bærekraftig måte

Det siste steget i prosessen er å sikre at anlegget vedlikeholdes og fungerer på en bærekraftig måte.

Strategi for energi og miljøforbedringer

For å skape en bærekraftig og langsiktig virksomhet kreves såvel energikartlegging som energieffektivisering og -gjenvinning. Nøkkeltallsindikatorer for energiforbruk gir ledelsen et grunnlag for å vurdere, analysere og optimalisere.

Det finnes flere ulike nøkkeltall som kan måle energieffektivitet og miljøpåvirkning: PUE (Power Usage Effectiveness), WUE (Water Usage Effectiveness) eller CUE (Carbon Usage Effectiveness). Vårt utgangspunkt er den totale energianvendelsen for virksomhetens drift hvor vi identifiserer kostnadsdrivende faktorer og optimaliseringsmuligheter.

Om vi må velge et eneste nøkkeltall er det NZE (Net Zero Energy Efficiency): et nøkkeltall som måler energiflyten i virksomheten. Med vår strategi får dere en tydelig business case som sikrer relevant oppfølging og gir målbare nøkkeltall for å senke energikostnadene. Coromatic støtter EUs Code of Conduct for datasenter og bistår kunder med å bli sertifiserte i henhold til denne.

 

Site Portfolio Management

Porteføljehåndtering av virksomhetskritiske anlegg krever et komplett bilde av hvor viktige anleggene er for virksomheten, hvilke investeringer og håndteringer av tilganger som behøves, energieffektivitet, økonomiske og tekniske driftsresultat mm.

Den ansvarlige sørger for at porteføljen har en balansert mix som kan realisere ledelsens mål gjennom å tilpasse den til relevante interessenter. Disse interessentene er vanligvis aktører innen eiendom og facility management.

Coromatic baserer sin ledelsesrådgivning på fakta, analyser, erfaring og beste praksis.