Oppnå lavere driftskostnader og ytelseforbedringer

Oppnå lavere driftskostnader og ytelseforbedringer

Coromatic bistår sine kunder med strategisk rådgivning for optimalisering av anlegg, og kan planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre ytelsesforbedringer gjennom å sette målbare økonomiske mål.

Vi kan til og med identifisere kostnadsdrivende faktorer i tillegg til å sikre langsiktige og kortsiktige gevinster. Herunder inngår full livssyklushåndtering av prosesser og tilganger. Det kan også inkludere håndtering av ineffektivt utstyr/utstyr som har nådd sin utløpstid (EOL). Denne tjenesten kan også inkludere flytting av kostnader fra CAPEX til OPEX.

Ytelsesforbedringer med langsiktige og kortsigtige gevinster

Det er en utfordring for de fleste organisasjoner å gjennomføre prestasjonsforbedringer for anleggene sine. For å oppnå ledelsens mål må de fleste interessenter samarbeide samtidig som de drifter virksomheten. Interessentene er vanligvis aktører innen eiendom, facility management og i noen tilfeller tredjepartsleverandører.

Coromatic planlegger, gjennomfører og kvalitetssikrer ytelsesforbedringer gjennom både langsiktige og kortsiktige gevinster samtidig som man gjør kostnadsprioriteringer for å redusere gapet mellom dagens og ønsket situasjon.

 

Coromatic medvirker i prosessen for kostnadsbesparelser på en effektiv måte

Det kan være en utfordring for organisasjoner å gjennomføre kostnadsbesparelser for anlegg på en effektiv måte. Coromatic medvirker i prosessen gjennom å fornye organisasjoners målsetninger, sette tydelige mål for besparelser og å gjennomføre besparelsene.

Herunder inngår full livssyklushåndtering av prosesser og tilganger. Det kan til og med inkludere håndtering av mindre effektivt utstyr eller utstyr som har nådd sin utløpstid (EOL). Denne tjenesten kan også inkludere flytting av kostnader fra CAPEX til OPEX.

 

Behold kontrollen gjennom regelmessige revisjoner av servicenivåavtale (SLA)

Sikre kontroll og administrasjon av ytelser og kostnader gjennom å etablere målbare servicenivåavaler (SLA) for anleggsdrift. Behold kontrollen gjennom regelmessige SLA-revisjoner utført av Coromatic.

Energioptimalisering med et helhetsblikk

Når vi på Coromatic gjennomfører energioptimalisering av et virksomhetskritisk anlegg drar vi nytte av å være en helhetsleverandør med ekspertise innen samtlige kompetanseområder for anleggsdrift. Det handler om å sikre at anlegget driftes og er innstilt så optimalt som mulig.

Når optimaliseringen er gjennomført lager vi en energirapport hvor effektivitetsmål og tiltak foreslås. Basert på rapporten utarbeider vi neste steg sammen med deg som kunde.