Referansecaser

 • Drift av datasenter sikrer digitale tjenester

  Swedbank er en av Sveriges ledende banker. Banken har 7,3 millioner privatkunder, og over 600 000 virksomheter og organisasjoner som kunder. Swedbank tilbyr finansielle tjenester som lån, sparing, investeringer og forsikring. Alle tjenester er forankret i visjonen om å gjøre mennesker, virksomheter og samfunn i stand til å vokse og utvikle seg.

 • Regionalt datasenter i Helse Nord

  For noen år siden startet Helse Nord arbeidet med å sentralisere IT-driften for å få et driftssikkert og enhetlig system for alle sykehus og helseinstitusjoner i regionen. Som en følge av det ble Helse Nord IKT etablert i 2006 med det formål å sentralisere all forvaltning, drift og utvikling av IT som daglig betjener Helse Nord sine 18 000 medarbeidere. Som en følge av dette meldte etterhvert behovet seg for å samordne IT-infrastruktur i form av et helt nytt datasenter. Oppdraget med å bygge det nye datasenteret gikk til Coromatic.

 • Banebrytende arbeid til grunn for den nye stasjonen

  Holmestrand har hatt togstasjon helt siden 1881. Men i 2016 fikk den lille kommunen i Vestfold en av verdens mest moderne jernbanestasjoner. Stasjonen har stor betydning for infrastrukturen i regionen. Under åpningsseremonien 17. desember 2016 markerte lokalbefolkningen den store anledningen med å presentere verdens lengste pepperkaketog på hele 370 meter og med 1283 vogner.

 • Sikker strøm sørger for at hjulene ruller

  Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, og har siden oppstart importert over en million biler til norske kunder. Deres fire bilmerker Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøretøy, Audi og Škoda har meget solide markedsposisjoner i det norske markedet.

  Harald A. Møller AS inngår i MøllerGruppen, som er et familieeid selskap og en ledende aktør i nordisk bilbransje. Selskapet er engasjert innen import, forhandlervirksomhet og finansiering i Norge, Sverige og Baltikum.

 • Nødstrøm til Østfold Kalnes sykehus

  Østfold Kalnes sykehus i Sarpsborg, er Østfoldregionens nye sykehus som ble operativt i løpet av 2016. Sykehuset tilbyr både spesialist- og allmenhelsetjeneste for 300 000 innbyggere i regionen. Sykehuset har også en av de aller største akuttmottakene i landet og forventer å ta i mot over 100 pasienter om dagen. Det totale arealet for sykehuset er på 85, 500 m2. Etableringen av det nye sykehuset ble påbegynt etter et vedtak fra Helse Øst og Helse Sør i 2010 om å bygge et nytt regionalt sykehus.

 • Økt redundans med et tredje datasenter

  Lynx Asset Management AB er en fondsforvalter som har hedgefondene

  Lynx og Lynx Dynamic i sin portefølje. Selskapet, som blir kontrollert av Finanstilsynet i Sverige, har ca 70 medarbeidere og eies av grunnleggerne, medarbeiderne i tillegg til Brummer & Partners, Skandinavias
  Ledende hedgefondhus. Blant selskapets kunder finnes store internasjonale investorer samt pensjonsforvaltere.

 • Felles kommunal IT-drift

  Som et initiativ på kommunalt samarbeid innen IT-drift i Sverige, besluttet Askersunds, Hallsbergs, Laxå og Lekebergs kommune, med totalt 40 000 innbyggere, høsten 2013 en utredning om å starte en felles IT- nemnd. Hensikten med IT-nemnden var samordning og felles drift av de fire kommunenes IT-systemer.

 • Forbedring av energieffektivitet i datasentre

  CGI lyttet til sine kunder og forbedret energieffektiviteten i sine datasentre. Oppgraderingsprosjektet startet med små steg for å se hva som kunne oppnås gjennom å optimalisere kjølingen i datasenteret. Siden resultatene overgikk forventingene, bestemte CGI seg for å oppgradere hele kjølesystemet steg for steg.

 • Varmegjenvinning fra datasenter

  GleSYS er en av Sveriges ledende leverandører av skytjenester og serverhosting. GleSYS har to egne datasenter, ett i Falkenberg og ett i Stockholm. Det nyeste er designet og bygget av Coromatic. Som alle andre datasenterselskap skaper virksomheten store mengder varme når luften varmes opp fra tusenvis av servere. Helt siden 1999 har GleSYS hatt et ønske om å ta vare på den overskuddsvarmen som genereres.

 • Fra spillvarme til varmegjenvinning

  Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems, har gjennom sitt merke Climaveneta levert to varmepumper til Fortums fjernvarme i Espoo, Finland. Fortum, et finsk energiselskap, skal utnytte spillvarme fra et datasenter gjennom å overføre varmen til et fjernvarmenettverk. Datasenteret tilhører Ericsson, et multinasjonalt selskap innen nettverks-, telekommunikasjonsutstyr og tjenester basert i Sverige.

 • Nøkkelferdige datasentre

  Prosessen rundt å bygge datasentre er ofte kompleks, og særlig i de tilfellene hvor vær og miljø stiller strenge krav til løsningens tilgjengelighet og holdbarhet. Fra å ha bygget datasentre selv tidligere, bestemte SSC seg for å gjennomføre en anbudskonkurranse for å finne en leverandør som kunne designe, bygge og levere nøkkelferdige datasentre. Valget falt på Coromatic, som har samarbeidet med SSC siden 2015 om nye datasentre.

 • Solid infrastruktur sikrer Swedbank sitt hovedkontor

  I 2014 flyttet Swedbank sitt hovedkontor til et helt nytt kontorbygg på 45 000 km2 utenfor byen. Hensikten med å flytte var å skape en ny og mer moderne arbeidsplass for bankens ansatte, og innfri krav til digitalisering som kjennetegner en fremtidsrettet bankvirksomhet.

 • Livskritisk strømforsyning når strømmen går

  Livskritisk strømforsyning når strømmen går. Södersjukhuset, SÖS, er som et samfunn i seg selv. Med over 100 avdelinger og mottak, dannes en verdikjede som utgjør et sykehus for hele livssyklusen. Som akuttsykehus tar SÖS i mot ca 145 000 akutt syke personer hvert år og av disse er omtrent 70 % av kirurgiavdelingens pasienter medisinske akuttilfeller. Coromatic har installert sykehusets resevekraftanlegg som skal sørge for strømforsyning til alle bygninger og virksomheter dersom det blir strømbrudd.

 • Vekst gjennom sikker strømforsyning

  Swedavia eier, kontrollerer og utvikler totalt ti flyplasser i Sverige. Virksomheten ble grunnlagt i 2010 og har den svenske stat som eneste eier. I 2015 reiste totalt 37,6 mill passagerer til eller fra Swedavias flyplasser. En av disse, Bromma, International Airport, går gjennom omfattende renovering hvorav Coromatic har fått kontrakt på å installere en UPS og reservekraft.

 • Sikring av data og telekommunikasjon

  Vattenfall er en av Europas største elprodusenter og i 2014 nådde selskapet en netto inntekt på SEK 165 MRD og over 31 000 medarbeidere. Selskapet produserer elektrisitet og varme fra seks energiformer: vind, kjernekraft, naturgass, biomasse, kull og vannkraft. Vattenfall har den svenske stat som eneste eier.

 • Datasenter i et kjernekraftverk

  Ringhals sitt datasenter fra 1980 hadde for lite kapasitet, i tillegg innfridde det ikke lengre de nye sikkerhetskravene i kjernekraftindustrien. Det ble igangsatt en tre-årig analyse som konkluderte med en renovasjon av det gamle datasenteret og bygging av et nytt. Et typisk datasenterprosjekt ble satt i gang i et uvanlig sikkerhetsområde.

 • Skreddersydd nødstrømsanlegg

  Hiddenfjord laksefarm på Færøyene utvider sin smoltproduksjon med et nytt resirkuleringsanlegg til større smolt. Stabil strømforsyning er en kritisk faktor for de utallige fiskene som resirkuleringsanlegget skal romme. Derfor har Coromatic levert et nytt nødstrømsanlegg og supplert det eksisterende.

 • Avbruddsfri strøm og kjøling

  Rikshospitalet Glostrup er det største og mest spesialiserte sykehuset i Danmark. Under planleggingen av en større utvidelse av sykehuset ble Coromatic kontaktet for å designe, bygge og drifte sykehusets nye strømforsyning og kjøleanlegg.

 • Sikker strømforsyning på Afrikas Horn

  Forsvars- og sikkerhetsselskapet SAAB har ansvar for en sivil leir i en FN base i Mogadishu, hovedstaden i Somalia. Tre kraftstasjoner sørget for strømforsyning, men etter hvert begynte en etter en å svikte. Med kun et eneste fungerende dieselaggregat i drift, kontaktet SAAB Coromatic med en forespørsel om å tilby en permanent løsning for strømforsyning.

Kontakt oss

Samtykke