Referansecaser

 • Service til et nytt nivå

  St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er et av Norges største helseforetak og en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag.
  Sykehuset har en serviceavtale med Coromatic. Avtalen omfatter service på alle UPS enhetene, som sammen med aggregater sikrer avbruddsfri strømforsyning til kritisk infrastruktur. Avtalen er bygget på gjensidig samarbeid som sikrer forutsigbarhet og trygghet. Les mer

 • Bättre arbetsdag med hjälp av Coromatics service

  Interlans fokus är att hjälpa kunderna att både genomföra digitala strategier och drifta lösningarna. För att kunna lägga all kraft på detta och samtidigt säkerställa att datacentrets komplexa lösningar fungerar och underhålls efter alla krav och regler som finns, skrevs vi ett serviceavtal med Coromatic. Les mer

 • Lithium UPS til dørautomatikk i splitter nye leiligheter

  Da Bellevue brygge skulle bygges tok vår selger, Olaf Ditlev-Simonsen, et møte med Bravida for å fortelle de mer om J60. Etter en bestilling ble lagt inn tok det ikke lange tiden før det kom inn flere bestillinger etter som byggene ble mer ferdigstilt. Bravida forteller at valget av J60 var enkelt fordi det tok svært kort tid å montere da dette innebar kun 4 skruer og 2 ledninger, i tillegg til at UPS-en tåler opptil 40 grader. J60 ble montert i alle byggene på Bellevue brygge. Produsent har i senere tid brukt dette prosjektet som referanse på J60 til dørautomatikk. Les mer

 • Norges kanskje viktigste datasenter

  NorgesGruppen er landets største handelshus, og har detalj- og engrosvirksomhet innenfor dagligvarer som sin kjernevirksomhet. De har rundt 1800 dagligvarebutikker tilknyttet virksomheten, blant annet Kiwi, Meny, samt flere av kioskkjedene i landet. Les mer

 • Nytt datasenter og optimaliserte kjøleløsninger

  Shearwater er et internasjonalt selskap som er verdensledende på å samle inn og prosessere seismiske data for avbildning av geologiske strukturer i havbunnen. For å samle inn data for avbildning har Shearwater en stor flåte av skip. Skipene sender lydbølger ned i havbunnen og sensorene i lyttekablene som taues bak skipet, detekterer de reflekterte bølgene fra lagene i havbunnen. Les mer

 • Bærekraftig og energieffektiv kjøleløsning

  Emballasjespesialisten Tetra Pak har i dag 160 kontorer verden rundt. I Lund, der alt startet, har firmaet i dag sin hovedfokus på forskning og utvikling. Når de raskt kunne oppdatere sin servicekapasitet fikk Coromatic oppdraget om å sikre en bærekraftig og energieffektiv kjøleløsning av fasiliteten. Les mer

 • Mission-critical infrastructure for new offices

  Coromatic in key role to secure mission-critical infrastructure for Discovery Networks’ new offices. A global and Swedish giant in real-time TV and play services Discovery Networks Sweden is part of the world leader in reality-based television, Discovery Inc., which reaches more than 3 billion viewers in more than 220 countries and territories, in 50 different languages. Les mer

 • Säkrad kraftförsörjning i automatiserat lager

  Bileko Car Parts (BCP), som är en del av Mekonomen Group, levererar reservdelar och tillbehör till såväl Mekonomens som MECAs verkstäder samt andra koncept inom Mekonomen-koncernen. Som en del i den snabba service som både Mekonomen och MECA erbjuder till sina kunder, spelar BCP en viktig roll i försörjningskedjan och ifrån deras lager skeppas reservdelar och komponenter ut till verkstäderna upp till tre gånger per dag. Les mer

 • Säkring av digital infrastruktur och framtid

  Botkyrka Stadsnät ansvarar för att förse kommunen, privatpersoner och företagare inom Botkyrka kommun med ett robust stadsnät. Bolaget har sedan 2008 kontinuerligt expanderat fibernätet och har idag strax över 20 000 anslutningar. Les mer

 • Reservekraft gir 100% oppetid for Green Mountain

  Green Mountain ble etablert i 2013 og designer, bygger og drifter verdens sikreste co-location datasentre. Et av datasentrene ligger på Rennesøy like utenfor Stavanger, mens det andre befinner seg i Rjukan, Telemark. Co-location som tjeneste er i kraftig vekst, og Green Mountain skal bygge et tredje datasenter i løpet av nærmeste fremtid. Green Mountain har kunder innenfor mange ulike segmenter som bank og finans, helsesektoren og skytjenester. Løsningene som tilbys gjennom datasentrene er på et så høyt sikkerhetsnivå at de aldri kan svikte. Les mer

 • Säker vård för en digital framtid

  Region Östergötland med 12 000 anställda ansvarar för merparten av sjukvården och specialistvården för de drygt 450 000 invånarna i Östergötland. För att möta vårdbehovet finns det i regionen tre sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnervisjukhuset i Norrköping samt lasarettet i Motala. Dessutom driver regionen 36 egna vårdcentraler och 40 tandvårdskliniker. Les mer

 • Climate-smart data center safeguards Trollhättan’s digitalisation

  Trollhättan Energi, which is owned by the municipality, delivers climate-smart energy for homes, businesses and vehicles, in addition to ensuring local residents access to clean water, sewerage and waste management services. The company is also responsible for the operation of the local fibre network in Trollhättan Municipality, users of which include municipal companies, operators and content providers. Les mer

 • Datarom som en tjeneste

  Power er en av Nordens største forhandlere av elektronikk, med butikker over hele landet i tillegg til nettbutikk. Power Norge AS er et selskap eid av Power International, som er et nordisk konsern. Morselskapet og samtlige konsernfunksjoner er i Norge. Power tilbyr et omfattende utvalg av produkter innen hvitevarer, kjøkkenvarer, data, mobil, TV med mere til konkurransedyktige priser. Les mer

 • Coromatic sikrer nødstrøm til operasjonssaler

  Bærum sykehus ligger i Sandvika i Akershus fylke, og er blant de 10 største sykehusene i Norge. Det eldste bygget er fra 1924, mens nybygget ble oppført i 2006. Sykehuset tilbyr tjenester som kirurgi, akuttmottak og fødeavdeling, og rommer dessuten et aktivt forskningsmiljø. Vestre Viken HF er statlig eier av sykehuset, som har ca. 2300 ansatte. Les mer

 • Drift av datasenter sikrer digitale tjenester

  Swedbank er en av Sveriges ledende banker. Banken har 7,3 millioner privatkunder, og over 600 000 virksomheter og organisasjoner som kunder. Swedbank tilbyr finansielle tjenester som lån, sparing, investeringer og forsikring. Alle tjenester er forankret i visjonen om å gjøre mennesker, virksomheter og samfunn i stand til å vokse og utvikle seg. Les mer

 • Regionalt datasenter i Helse Nord

  For noen år siden startet Helse Nord arbeidet med å sentralisere IT-driften for å få et driftssikkert og enhetlig system for alle sykehus og helseinstitusjoner i regionen. Som en følge av det ble Helse Nord IKT etablert i 2006 med det formål å sentralisere all forvaltning, drift og utvikling av IT som daglig betjener Helse Nord sine 18 000 medarbeidere. Som en følge av dette meldte etterhvert behovet seg for å samordne IT-infrastruktur i form av et helt nytt datasenter. Oppdraget med å bygge det nye datasenteret gikk til Coromatic. Les mer

 • Banebrytende arbeid til grunn for den nye stasjonen

  Holmestrand har hatt togstasjon helt siden 1881. Men i 2016 fikk den lille kommunen i Vestfold en av verdens mest moderne jernbanestasjoner. Stasjonen har stor betydning for infrastrukturen i regionen. Under åpningsseremonien 17. desember 2016 markerte lokalbefolkningen den store anledningen med å presentere verdens lengste pepperkaketog på hele 370 meter og med 1283 vogner. Les mer

 • Sikker strøm sørger for at hjulene ruller

  Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, og har siden oppstart importert over en million biler til norske kunder. Deres fire bilmerker Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøretøy, Audi og Škoda har meget solide markedsposisjoner i det norske markedet.

  Harald A. Møller AS inngår i MøllerGruppen, som er et familieeid selskap og en ledende aktør i nordisk bilbransje. Selskapet er engasjert innen import, forhandlervirksomhet og finansiering i Norge, Sverige og Baltikum. Les mer

 • Nødstrøm til Østfold Kalnes sykehus

  Østfold Kalnes sykehus i Sarpsborg, er Østfoldregionens nye sykehus som ble operativt i løpet av 2016. Sykehuset tilbyr både spesialist- og allmenhelsetjeneste for 300 000 innbyggere i regionen. Sykehuset har også en av de aller største akuttmottakene i landet og forventer å ta i mot over 100 pasienter om dagen. Det totale arealet for sykehuset er på 85, 500 m2. Etableringen av det nye sykehuset ble påbegynt etter et vedtak fra Helse Øst og Helse Sør i 2010 om å bygge et nytt regionalt sykehus. Les mer

 • Økt redundans med et tredje datasenter

  Lynx Asset Management AB er en fondsforvalter som har hedgefondene. Lynx og Lynx Dynamic i sin portefølje. Selskapet, som blir kontrollert av Finanstilsynet i Sverige, har ca 70 medarbeidere og eies av grunnleggerne, medarbeiderne i tillegg til Brummer & Partners, Skandinavias. Ledende hedgefondhus. Blant selskapets kunder finnes store internasjonale investorer samt pensjonsforvaltere. Les mer

 • Felles kommunal IT-drift

  Som et initiativ på kommunalt samarbeid innen IT-drift i Sverige, besluttet Askersunds, Hallsbergs, Laxå og Lekebergs kommune, med totalt 40 000 innbyggere, høsten 2013 en utredning om å starte en felles IT- nemnd. Hensikten med IT-nemnden var samordning og felles drift av de fire kommunenes IT-systemer. Les mer

 • Forbedring av energieffektivitet i datasentre

  CGI lyttet til sine kunder og forbedret energieffektiviteten i sine datasentre. Oppgraderingsprosjektet startet med små steg for å se hva som kunne oppnås gjennom å optimalisere kjølingen i datasenteret. Siden resultatene overgikk forventingene, bestemte CGI seg for å oppgradere hele kjølesystemet steg for steg. Les mer

 • Varmegjenvinning fra datasenter

  GleSYS er en av Sveriges ledende leverandører av skytjenester og serverhosting. GleSYS har to egne datasenter, ett i Falkenberg og ett i Stockholm. Det nyeste er designet og bygget av Coromatic. Som alle andre datasenterselskap skaper virksomheten store mengder varme når luften varmes opp fra tusenvis av servere. Helt siden 1999 har GleSYS hatt et ønske om å ta vare på den overskuddsvarmen som genereres. Les mer

 • Fra spillvarme til varmegjenvinning

  Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems, har gjennom sitt merke Climaveneta levert to varmepumper til Fortums fjernvarme i Espoo, Finland. Fortum, et finsk energiselskap, skal utnytte spillvarme fra et datasenter gjennom å overføre varmen til et fjernvarmenettverk. Datasenteret tilhører Ericsson, et multinasjonalt selskap innen nettverks-, telekommunikasjonsutstyr og tjenester basert i Sverige. Les mer

 • Nøkkelferdige datasentre

  Prosessen rundt å bygge datasentre er ofte kompleks, og særlig i de tilfellene hvor vær og miljø stiller strenge krav til løsningens tilgjengelighet og holdbarhet. Fra å ha bygget datasentre selv tidligere, bestemte SSC seg for å gjennomføre en anbudskonkurranse for å finne en leverandør som kunne designe, bygge og levere nøkkelferdige datasentre. Valget falt på Coromatic, som har samarbeidet med SSC siden 2015 om nye datasentre. Les mer

 • Solid infrastruktur sikrer Swedbank sitt hovedkontor

  I 2014 flyttet Swedbank sitt hovedkontor til et helt nytt kontorbygg på 45 000 km2 utenfor byen. Hensikten med å flytte var å skape en ny og mer moderne arbeidsplass for bankens ansatte, og innfri krav til digitalisering som kjennetegner en fremtidsrettet bankvirksomhet. Les mer

 • Livskritisk strømforsyning når strømmen går

  Livskritisk strømforsyning når strømmen går. Södersjukhuset, SÖS, er som et samfunn i seg selv. Med over 100 avdelinger og mottak, dannes en verdikjede som utgjør et sykehus for hele livssyklusen. Som akuttsykehus tar SÖS i mot ca 145 000 akutt syke personer hvert år og av disse er omtrent 70 % av kirurgiavdelingens pasienter medisinske akuttilfeller. Coromatic har installert sykehusets resevekraftanlegg som skal sørge for strømforsyning til alle bygninger og virksomheter dersom det blir strømbrudd. Les mer

 • Vekst gjennom sikker strømforsyning

  Swedavia eier, kontrollerer og utvikler totalt ti flyplasser i Sverige. Virksomheten ble grunnlagt i 2010 og har den svenske stat som eneste eier. I 2015 reiste totalt 37,6 mill passagerer til eller fra Swedavias flyplasser. En av disse, Bromma, International Airport, går gjennom omfattende renovering hvorav Coromatic har fått kontrakt på å installere en UPS og reservekraft. Les mer

 • Sikring av data og telekommunikasjon

  Vattenfall er en av Europas største elprodusenter og i 2014 nådde selskapet en netto inntekt på SEK 165 MRD og over 31 000 medarbeidere. Selskapet produserer elektrisitet og varme fra seks energiformer: vind, kjernekraft, naturgass, biomasse, kull og vannkraft. Vattenfall har den svenske stat som eneste eier. Les mer

 • Datasenter i et kjernekraftverk

  Ringhals sitt datasenter fra 1980 hadde for lite kapasitet, i tillegg innfridde det ikke lengre de nye sikkerhetskravene i kjernekraftindustrien. Det ble igangsatt en tre-årig analyse som konkluderte med en renovasjon av det gamle datasenteret og bygging av et nytt. Et typisk datasenterprosjekt ble satt i gang i et uvanlig sikkerhetsområde. Les mer

 • Skreddersydd nødstrømsanlegg

  Hiddenfjord laksefarm på Færøyene utvider sin smoltproduksjon med et nytt resirkuleringsanlegg til større smolt. Stabil strømforsyning er en kritisk faktor for de utallige fiskene som resirkuleringsanlegget skal romme. Derfor har Coromatic levert et nytt nødstrømsanlegg og supplert det eksisterende. Les mer

 • Avbruddsfri strøm og kjøling

  Rikshospitalet Glostrup er det største og mest spesialiserte sykehuset i Danmark. Under planleggingen av en større utvidelse av sykehuset ble Coromatic kontaktet for å designe, bygge og drifte sykehusets nye strømforsyning og kjøleanlegg. Les mer

Kontakt oss

Samtykke