Referansecaser

Case study Mehamn - Coromatic

Strømløse i 48 timer – nå sikres samfunnet med nødaggregater

I til sammen to døgn kuttet ekstremvær og vinterstormer strømforsyningen til over 1000 finnmarkinger midtvinters. En utradisjonell løsning, i hvert fall for byer og tettsteder å regne, gjør at innbyggerne...

Les mer
Coromatic case study SUS

Universitetssykehuset i Stavanger (SUS)

Livsviktig reservestrøm ved nye SUS

– Vi snakker om liv og helse og om kritisk infrastruktur her. Da er det ikke rom for feil. Det sier Morten Møller, elektroteknisk byggeleder på det som i dag...

Les mer

Møller Mobility Group

Smarte tiltak gir energibesparelser for Møller Digital

Møller Mobility Group (MMG) er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum med over 4.000 ansatte. Kjernevirksomheten er import og salg av biler, deler og tilbehør, samt verkstedtjenester til fem...

Les mer
Coromatic Case study - St.Olafs Hospital

St. Olavs hospital

Serviceavtale med Coromatic

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er et av Norges største helseforetak og en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. Sykehuset har en serviceavtale med Coromatic. Avtalen omfatter service på...

Les mer
Case study Interlan - Coromatic

Interlan

Bättre arbetsdag med hjälp av Coromatics service

Interlans fokus är att hjälpa kunderna att både genomföra digitala strategier och drifta lösningarna. För att kunna lägga all kraft på detta och samtidigt säkerställa att datacentrets komplexa lösningar fungerar...

Les mer
Case study Coromatic - Bellevue Brygge

Bellevue brygge i Fredrikstad

Lithium UPS til dørautomatikk i splitter nye leiligheter

Da Bellevue brygge skulle bygges tok vår selger, Olaf Ditlev-Simonsen, et møte med Bravida for å fortelle de mer om J60. Etter en bestilling ble lagt inn tok det ikke...

Les mer
Coromatic case study - NorgesGruppen Data

NorgesGruppen Data

Norges kanskje viktigste datasenter

NorgesGruppen er landets største handelshus, og har detalj- og engrosvirksomhet innenfor dagligvarer som sin kjernevirksomhet. De har rundt 1800 dagligvarebutikker tilknyttet virksomheten, blant annet Kiwi, Meny, samt flere av kioskkjedene...

Les mer
Coromatic case study - Shearwater

Shearwater

Nytt datasenter og optimaliserte kjøleløsninger

Shearwater er et internasjonalt selskap som er verdensledende på å samle inn og prosessere seismiske data for avbildning av geologiske strukturer i havbunnen. For å samle inn data for avbildning...

Les mer
Coromatic case study - Tetra Pak Sverige

Tetra Pak Sverige

Bærekraftig og energieffektiv kjøleløsning

Emballasjespesialisten Tetra Pak har i dag 160 kontorer verden rundt. I Lund, der alt startet, har firmaet i dag sin hovedfokus på forskning og utvikling. Når de raskt kunne oppdatere...

Les mer
Coromatic case study - Discovery Networks

Discovery Networks

Mission-critical infrastructure for new offices

Coromatic in key role to secure mission-critical infrastructure for Discovery Networks’ new offices. A global and Swedish giant in real-time TV and play services Discovery Networks Sweden is part of...

Les mer
Coromatic case study - Mekonomen Group

Mekonomen Group

Säkrad kraftförsörjning i automatiserat lager

Bileko Car Parts (BCP), som är en del av Mekonomen Group, levererar reservdelar och tillbehör till såväl Mekonomens som MECAs verkstäder samt andra koncept inom Mekonomen-koncernen. Som en del i...

Les mer
Referansecase Botkyrka Stadsnät

Botkyrka Stadsnät

Säkring av digital infrastruktur och framtid

Botkyrka Stadsnät ansvarar för att förse kommunen, privatpersoner och företagare inom Botkyrka kommun med ett robust stadsnät. Bolaget har sedan 2008 kontinuerligt expanderat fibernätet och har idag strax över 20...

Les mer
Coromatic case study Green Mountain

Green Mountain

Reservekraft gir 100% oppetid

Green Mountain ble etablert i 2013 og designer, bygger og drifter verdens sikreste co-location datasentre. Et av datasentrene ligger på Rennesøy like utenfor Stavanger, mens det andre befinner seg i...

Les mer
Coromatic case study - Region Östergötland

Region Östergötland

Säker vård för en digital framtid

Region Östergötland med 12 000 anställda ansvarar för merparten av sjukvården och specialistvården för de drygt 450 000 invånarna i Östergötland. För att möta vårdbehovet finns det i regionen tre...

Les mer
Coromatic case study Trollhättan Energi

Trollhättan Energi

Climate-smart data center safeguards digitalisation

Trollhättan Energi, which is owned by the municipality, delivers climate-smart energy for homes, businesses and vehicles, in addition to ensuring local residents access to clean water, sewerage and waste management...

Les mer
Coromatic case study - Power

Power

Data center as a Service

Power er en av Nordens største forhandlere av elektronikk, med butikker over hele landet i tillegg til nettbutikk. Power Norge AS er et selskap eid av Power International, som er...

Les mer
Case stufy - Bærum Hospital

Bærum sykehus

Coromatic sikrer nødstrøm til operasjonssaler

Bærum sykehus ligger i Sandvika i Akershus fylke, og er blant de 10 største sykehusene i Norge. Det eldste bygget er fra 1924, mens nybygget ble oppført i 2006. Sykehuset...

Les mer
Coromatic case study, Swedbank

Swedbank

Solid infrastruktur

I 2014 flyttet Swedbank sitt hovedkontor til et helt nytt kontorbygg på 45 000 km2 utenfor byen. Hensikten med å flytte var å skape en ny og mer moderne arbeidsplass...

Les mer
Coromatic case study, Helse Nord

Helse Nord IKT

Regionalt datasenter i Helse Nord

For noen år siden startet Helse Nord arbeidet med å sentralisere IT-driften for å få et driftssikkert og enhetlig system for alle sykehus og helseinstitusjoner i regionen. Som en følge...

Les mer
Coromatic case study, Holmestrand stasjon

Holmestrand Stasjon

Banebrytende arbeid til grunn for den nye stasjonen

Holmestrand har hatt togstasjon helt siden 1881. Men i 2016 fikk den lille kommunen i Vestfold en av verdens mest moderne jernbanestasjoner. Stasjonen har stor betydning for infrastrukturen i regionen....

Les mer
Coromatic case study Harald A. Møller

Harald A. Møller

Sikker strøm sørger for at hjulene ruller

Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, og har siden oppstart importert over en million biler til norske kunder. Deres fire bilmerker Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøretøy, Audi og Škoda...

Les mer
Coromatic case study, Østfold sykehus

Østfold Kalnes sykehus

Nødstrøm

Østfold Kalnes sykehus i Sarpsborg, er Østfoldregionens nye sykehus som ble operativt i løpet av 2016. Sykehuset tilbyr både spesialist- og allmenhelsetjeneste for 300 000 innbyggere i regionen. Sykehuset har...

Les mer
Coromatic case study - Lynx

Lynx

Økt redundans med et tredje datasenter

Lynx Asset Management AB er en fondsforvalter som har hedgefondene. Lynx og Lynx Dynamic i sin portefølje. Selskapet, som blir kontrollert av Finanstilsynet i Sverige, har ca 70 medarbeidere og...

Les mer
Coromatic case study, Sydnärke

Sydnärke

Felles kommunal IT-drift

Som et initiativ på kommunalt samarbeid innen IT-drift i Sverige, besluttet Askersunds, Hallsbergs, Laxå og Lekebergs kommune, med totalt 40 000 innbyggere, høsten 2013 en utredning om å starte en...

Les mer
Case study CGI

CGI’s data centres

Energy-saving renovations

CGI lyttet til sine kunder og forbedret energieffektiviteten i sine datasentre. Oppgraderingsprosjektet startet med små steg for å se hva som kunne oppnås gjennom å optimalisere kjølingen i datasenteret. Siden...

Les mer
Coromatic case study - Ericsson - Fortum

Fortum – Ericsson

Moving from heat waste to heat recovery

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems, har gjennom sitt merke Climaveneta levert to varmepumper til Fortums fjernvarme i Espoo, Finland. Fortum, et finsk energiselskap, skal utnytte spillvarme fra et...

Les mer
Coromatic case study - Swedish Space Corporation

Swedish Space Corporation

Turnkey data centers

Prosessen rundt å bygge datasentre er ofte kompleks, og særlig i de tilfellene hvor vær og miljø stiller strenge krav til løsningens tilgjengelighet og holdbarhet. Fra å ha bygget datasentre...

Les mer
Coromatic case study Swedbank

Swedbank – Operations of data center secure digital services

Drift av datasenter sikrer digitale tjenester

Swedbank er en av Sveriges ledende banker. Banken har 7,3 millioner privatkunder, og over 600 000 virksomheter og organisasjoner som kunder. Swedbank tilbyr finansielle tjenester som lån, sparing, investeringer og...

Les mer
Coromatic case study, Swedavia

Swedavia

Growth with a secure power supply

Swedavia eier, kontrollerer og utvikler totalt ti flyplasser i Sverige. Virksomheten ble grunnlagt i 2010 og har den svenske stat som eneste eier. I 2015 reiste totalt 37,6 mill passagerer...

Les mer
Coromatic case study, Vattenfall

Vattenfall

Securing data and telecommunication

Vattenfall er en av Europas største elprodusenter og i 2014 nådde selskapet en netto inntekt på SEK 165 MRD og over 31 000 medarbeidere. Selskapet produserer elektrisitet og varme fra...

Les mer
Coromatic case study, Ringhals

Ringhals

Data center at nuclear energy site

Ringhals sitt datasenter fra 1980 hadde for lite kapasitet, i tillegg innfridde det ikke lengre de nye sikkerhetskravene i kjernekraftindustrien. Det ble igangsatt en tre-årig analyse som konkluderte med en...

Les mer

HiddenFjords smoltstation

Skræddersyet nødstrømsanlæg

Hiddenfjord laksefarm på Færøyene utvider sin smoltproduksjon med et nytt resirkuleringsanlegg til større smolt. Stabil strømforsyning er en kritisk faktor for de utallige fiskene som resirkuleringsanlegget skal romme. Derfor har...

Les mer

Rigshospitalet Glostrup

Avbruddsfri strøm og kjøling

Rikshospitalet Glostrup er det største og mest spesialiserte sykehuset i Danmark. Under planleggingen av en større utvidelse av sykehuset ble Coromatic kontaktet for å designe, bygge og drifte sykehusets nye...

Les mer