Black Building Test

Hva vil skje dersom et kritisk anlegg mister strømmen fullstendig?

Black Building-test gir svaret

Black Building-tester utføres for å teste siter som er kritiske eller krever høy tilgjengelighet. I praksis betyr det at strømmen til hele bygningen avbrytes for å simulere et strømbrudd. Formålet med Black Building-tester er å opprettholde driftens motstandsyktighet og sikre ledelsens oppmerksomhet.

Er virksomheten klar til å handle dersom det skjer et driftsavbrudd?

Hva vil skje dersom et kritisk anlegg mister strømmen fullstendig? Fungerer siten fortsatt som planlagt? Er virksomheten klar til å handle dersom det skjer et driftsavbrudd? Hvor fullstendig er beredsskapen ved en slik hendelse?

Basert på de forretningsmessige konsekvensene krever drift av kritiske fasiliteter alltid en beredskap. Dette omfatter trening og tester. For ikke å kompromittere prosesser som er avhengige av anlegget, kreves det ordentlig planlegging og forberedelser.

 

Test med fullstending dokumentasjon

Testen dokumenteres fullstendig med henblikk på å registrere alle hendelser og handlinger. Dette muliggjør analyse av underliggende årsaker etter at den tekniske testperioden er avsluttet.