Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering – profesjonell gjennomgang av lokasjonen

Med en teknisk risikovurdering får dere en profesjonell gjennomgang av lokasjonen. Den utføres av en eller flere kompetente serviceteknikere for å sikre at teknisk risiko noteres og rapporteres til deres siter. Rapporten inneholder anbefalinger og forslag til tiltak som minimerer risiko. Coromatics kompetente serviceteknikere gjør mer enn å håndtere sitesystemer og hendelser. Vi er stolte av at vi også jobber proaktivt med risikoreduksjon for våre kunder.

Den tekniske risikovurderingen er spesialtilpasset til lokasjonen som gjennomgås slik at relevante verktøy benyttes.

Risikoovurdering med termografi gjør det mulig å oppdage uregelmessigheter

 

Termografi er en av de verktøyene vi benytter. Teknikere kan studere den indre varmestrømmen i detalj, noe som gjør det mulig å oppdage uregelmessigheter før de får konsekvenser f eks i eltavler.

Den tekniske risikovurdering kan avsløre potensielle høyrisikoområder som krever yterligere undersøkelser for å sikre at siten ikke kompromitteres. Dette gjør det mulig for kunden å utføre en komplett sitevurdering, som leveres av Coromatic Advisory.