Vårt formål og verdier

Vårt formål og verdier

Vi hjelper våre kunder med å sikre deres kritiske virksomhet 24/7 og bygge ett Coromatic som engasjerer, utvikler og interesserer bransjens beste medarbeidere.

Våre verdier

  • Vi er en pålitelig og langsiktig partner for våre kunder, med høy profesjonell integritet
  • Vi tilføyer verdi til våre kunder gjennom å sikre og forbedre deres virksomhetskritiske infrastruktur på den mest kostnadseffektive og holdbare måten
  • Sammen skaper vi en både inkluderende och prestatjonsdrevet One Coromatic kultur

Våre verdier veileder oss i våre handlinger. Sammen utgjør de kjernen i Coromatics bedriftskultur.

Hos oss får du muligheten til å jobbe med interessante oppdrag i et positivt fellesskap med fokus på utvikling. Kontakt oss om du vil bidra til å sikre viktige samfunnsfunksjoner og bli en viktig spiller i vårt fantastiske team!