Coromatic Serviceavtale

En serviceavtale gjør det mulig for deg å fokusere på dine kjerneområder

24/7 Service Desk og avtalte nivåer for sikring av hendelser gjør det mulig for deg å fokusere på dine kjerneområder. Dashboardet gir deg kontroll med rapportering, løpende risikovurdering og vurdering av systemoptimalisering.

Serviceavgiftene gir forutsigbar kostnadsramme

 

Serviceavgiftene gir forutsigbar kostnadsramme siden den inkluderer all tid og materialer, og vi tilbyr muligheten til å endre servicenivå under spesielle situasjoner hvor det er behov for økt sikkerhet.

Elementer som kan inngå i en Coromatic serviceavtale:

  • Standardisert rapporteringsprogram
  • 24/7 Service Desk med styringshåndtering
  • 24/7 kvalifisert on-site service inkludert tidsbruk og materialer
  • Statusrapporter
  • Tekniske risikovurderinger, f eks termografering
  • Compliance rapportering, f eks for energiforbruk
  • Off-line livssyklus inkl batterimonitorering
  • On-line livssyklus inkludert batterimonitorering
  • Livssyklus risikomonitorering
  • Planlagte besøk av servicetekniker