Bærekraft

Bærekraft

Med Coromatic kan du bli en del av løsningen på klimaspørsmålet

 

Digitaliseringen av samfunnet har skapt helt nye muligheter for å finne nye og smarte måter å levere tjenester, møtes på, gi omsorg og nyte opplevelser på – en utvikling som forenkler livene våre, i tillegg til at det har en positiv effekt på klimaet. Utfordringen er at digitalisering kan være energikrevende og mange mener at vi i kjølevannet av digitalisering snart kan innhente luftfart når det kommer til klimautslipp. Dette kan såklart ikke fortsette.

Digitaliseringen ikke skal ikke være en forverring av klimaet

 

I Coromatic har vi lenge bestemt oss for at det positive med digitaliseringen ikke skal ikke være en forverring av klimaet. Sammen med våre kunder jobber vi mot utviklingen av en fremtid der datasenter er helt sirkulært, og der virksomheten har null i klimautslipp. På denne måten kan digitalisering i stedet være klimapositivt og bidra til reduserte utslipp totalt sett.

Selv om vi ikke er helt i mål enda, har vi kommet en veldig lang vei. Med smart teknologi og innovative løsninger behøver ikke en økning i dataforbruk å innebære høyere energiforbruk eller strømkostnader.