Unngå operasjonelle problemer med risikostyring og risikoanalyse

Unngå operasjonelle problemer med risikostyring og risikoanalyse

Risikoer skal håndteres for å forebygge og unngå driftsproblemer. Det dreier seg om digitale så vel som fysiske risikoer.

 

Hva kan gjøres for å forebygge fremtidige driftsforstyrrelser?

Hvordan påvirkes virksomheten dersom avbrudd påvirker arbeidsprosessene og hva kan gjøres for å forebygge fremtidige driftsforstyrrelser? Coromatic hjelper til med å identifisere risiko og gir anbefalinger om hva som bør prioriteres for å opprettholde drift.

Business Impact Analysis (BIA)
Å prioritere anlegg utifra et forretningskritisk perspektiv oppnås gjennom å utføre konsekvensanalyser – Business Impact Analysis (BIA). Coromatic påtar seg ledelsen med tydelige anbefalinger for hvilke områder som bør prioriteres.

 

En risikoanalyse gir innsikt

Risikoanalysen gir ledelsen innsikt i spørsmål om klassifisering av risikoer og sannsynlighet for at hendelser skal inntreffe. En oppdatert risikoanalyse støtter strategiske prosesser og beslutningstaking.

Tjenester for virksomhetens kontinuitet og teknisk revisjon

Katastrofegjenoppretting begynner med at man planlegger for kontinuitet og gjenoppretting. Det inkluderer også opplæring som sikrer denne beredskapen. Planene må tilpasses og fornyes i sammenheng med endrede forhold, men også i forbindelse med revisjoner.

En teknisk revisjon identifiserer potensielle risikoer i det fysiske miljøet og driften. Den bygger på god praksis. Revisjonsrapporten inneholder anbefalinger i tilknytning til egnet nivå på anleggets bestandighetsnivå i tillegg til mulige tiltak for å nå dit.

 

Sikre at virksomheten følger lover og regler, sikkerhetskrav og bransjebestemmelser (Compliance)

Compliance omfatter tiltak som sikrer at virksomheten følger lover og regler, sikkerhetskrav, følger bransjebestemmelser. Gjennom å utføre en analyse mot definerte normer kan Coromatic gi ledelsen en uavhengig granskning av overensstemmelsen. Rapporten inneholder anbefalte forbedringer og fungerer dermed som underlag i ledelsens beslutningsgrunnlag.