Miljø, kvalitet og sikkerhet

Miljø, kvalitet og sikkerhet

Kvalitetspolicy

I Coromatic jobber vi aktivt med kvalitet- og miljøpolicy for å kunne innfri våre kunders behov, og vi prøver alltid å overgå deres forventninger i de tjenestene vi utfører og servicen vi tilbyr. Våre medarbeidere bidrar aktivt med deres profesjonelle ekspertise og forpliktelse for å kunne tilby høy kvalitet og etterstrebe kontinuerlige forbedringer.

Miljøpolicy

Coromatic driver sin virksomhet med begrenset miljømessig påvirkning og med hensyn til både økonomiske og teknologiske forhold. Medarbeidere er kjent med, og bidrar til å redusere virksomhetens miljømessige påvirkning og etterstreber kontinuerlige forbedringer.

Endorser of energy efficiency in data centers

Coromatic is an endorser of EU Code of Conduct for Energy efficiency in Data centres. This means yet another step in strengthening our profile in green IT. In practical terms it means that  we – as always – challenge our customers to optimize their energy use, and that we report our progress on savings.

COC Endorser