Frigjør personale med smart hands. Smart og effektivt!

Frigjør personale med smart hands. Smart og effektivt!

Dagens IT-miljøer er komplekse og krever ofte tidkrevende innsats av teknisk kompetente ressurser for å gjøre endringer eller optimalisere. Siden personalet skal håndtere et bredt spekter av oppgaver kreves bred kompetanse og erfaring fra datasenter. Dette er ikke alltid så lett å finne.

 

Oppgavene i et IT-miljø og et datasenter har både økt og blitt mer komplekse

Oppgavene i et IT-miljø og et datasenter har både økt og blitt mer komplekse med alt fra analysearbeid og prosjektledelse til installasjoner, patching osv. Dette gjør det vanskelig for kunden å optimalisere med tilgjengelig personale.

Konsekvens
Ressurshåndteringen blir både ineffektiv og kostbar dersom overkvalifisert personale må benyttes for å utføre enklere installasjoner. Det kan være utfordrende å ha teknisk kompetanse tilgjengelig som med rask responstid kan utføre ulike oppgaver og til å rapportere om forandringer i datasentret.

Vurdere behovet på lokasjonen gälldende Smart Hands

 

Anbefalingen er i samråd med Coromatic å vurdere behovet på lokasjonen det gjelder og se det i sammenheng med dagens ressursutnyttelse. Vurderingen gir et godt overblikk over nåværende tilstand, men også gi svar på om ekstern tjeneste, Smart Hands, er et bedre alternativ. Basert på analysens resultat presenteres et løsningsforslag som gir kunden trygghet og riktig kompetanse på riktig sted.