Service av kjøleanlegg

Service av kjøleanlegg

Hva er viktigst for deg?

 • Unngå avbrudd eller nedetid
 • Få rask bistand fra serviceteknikere
 • Overholde lovpålagt vedlikehold
 • Få bedre oppfølging av dine kritiske fasiliteter/anlegg
 • Inneha riktig servicekompetanse for dine anlegg

Vi tilbyr følgende:

 • Forebyggende vedlikehold
 • Gjennomgang og kontroll av kjøleanlegg
 • Utskifting av reservedeler
 • Lovpålagt tilsyn
 • Drifts- og energibesparende tiltak

 

Kjøleanlegget er en kritisk funksjon i din virksomhet og det er derfor viktig at det kontrolleres med jevne mellomrom, samt i forbindelse med de lovpålagte kontrollene. Sammen finner vi ut hvilken avtale som best dekker dine behov.

 

Med en serviceavtale fra Coromatic får du:

 • Skreddersydd serviceavtale for å møte akkurat dine behov
 • Teknisk support
 • Servicerapport og tiltaksliste
 • Single Point Of Contact – ett telefonnummer for service av alle installasjonene dine
 • Hva er fordelene med å overføre ansvar til Coromatic?

Du vil ha tid til å ta vare på nøkkelområdene i virksomheten din når du overlater ansvaret for dine kritiske anlegg til oss. Du vil ikke bare ha tilgang til ekspertisen til den norske serviceorganisasjonen, men også hele vårt nordiske nettverk av serviceteknikere, som er spesialutdannet til å ta seg av alle typer kritisk infrastruktur.

Ønsker du tilbud på Serviceavtale kjøling, kontakt oss på 22 76 40 40 eller service@coromatic.no