Monitorering av datasenter (DCIM)

Monitorering av datasenter (DCIM)

Datasenteret er hjertet i virksomheten som sørger for full kontroll, styring og overvåkning. For alle servere, koblinger i datasentret, styring og overvåkning forutsettes det et riktig nivå for monitorering, Data Center Infrastructure Management (DCIM).

 

Kombinasjonen av både ny og eldre utrustning i datasentret gjør miljøet svært komplekst

Kravene til kontroll når det gjelder kostnader, kapasitet og forandringer øker. Behovet for å ville samle all relevant informasjon på ett sted og dermed oppnå fullstendig kontroll, har stadig økt. Mange virksomheter velger enten å fokusere på kostnadsbesparelser av strøm, konsolideringer eller outsourcing uten å vurdere effekter og risiko nøye nok, eller å jobbe aktivt med miljøet via DCIM og dermed skape kostnadskontroll og et effektivt miljø.

La Coromatic vurdere hvordan deres datasentermiljø ser ut i dag

Anbefalingen er å la Coromatic vurdere hvordan deres datasentermiljø ser ut i dag og presentere de effekter, gevinster og besparelser dere oppnår gjennom et aktivt arbeid med DCIM. Å få kontroll over sine løsninger, optimalisere energiforbruket, maximere kapasitetsplanleggingen, oppnå tydelige forandring og samle alt i et verktøy vil gi store synergier.