Komplette kjole og ventilasjonslosninger for datasenteret ditt

Komplette kjøle- og ventilasjonsløsninger for datasenteret ditt

Våre spesialister hjelper til med å designe kjøle- og ventilasjonsløsninger for både datasenteret og andre kritiske installasjoner. Enten det er mindre tekniske rom, datarom eller større datasentre innenfor de fleste sektorer og bransjer, er vi klare til å etablere løsninger med den nyeste teknologien.

Vi hjelper til med:

  • Tilpasning av eksisterende anlegg
  • Modernisering av anlegg
  • Service og systematisk vedlikehold

Kjøling som en del av energioptimalisering

Når vi leverer effektive kjøleløsninger handler det ikke bare om å sikre driften av anlegget – men også om å lage energieffektive løsninger som både sparer ressurser og skåner miljøet.

 

Komplette kjøle- og ventilasjonsløsninger for datasenteret ditt

 

Energigjenvinning: Kjøling står for det største energiforbruket i et datasenter

Vi hjelper til med løsninger for å gjenvinne energien fra datasenteret ditt. Det ligger et stort potensial i å gjenbruke denne varmen både i forhold til bærekraft og for å redusere kostnader.

 

Vi har erfaring med varmegjenvinning til:

  • Oppvarming av egen eiendom
  • Oppvarming av andres eiendom og produksjon
  • Tilkobling til lokal fjernvarmeleverandør

Vi kan hjelpe deg med å utvikle de tekniske og økonomiske forutsetningene for denne energigjenvinningen og jobbe med utgangspunkt i et bredt spekter av avtaler i energisektoren.