Ledende leverandør før service av virksomhetskritiske anlegg

Ledende leverandør før service av virksomhetskritiske anlegg

Lokal og nordisk serviceorganisasjon med et fullstendig servicetilbud

Hva er din vedlikeholdsplan for ditt nordiske datasenter?
Som ledende leverandør av datasenterløsninger i Norden og med over 30 års erfaring fra bransjen, har Coromatic vært involvert i mange datasenterprosjekter i hele regionen. Kravene har økt for serviceekspertise som sikrer at avbruddsfri drift 24/7.

 

For å kunne bistå internasjonale datasentertilbydere med å dra nytte av alle de positive aspekter av å relokalisere til regionen, har Coromatic utviklet et omfattende serviceorganisasjon og -tilbud. Våre 200+ spesialiserte teknikere er tilgjengelige i over 21 lokasjoner i Norden.

 • Vi tilbyr et fullstendig tjenestetilbud innen service og vedlikehold.
 • Leveranser til over 50% av de største, nordiske selskapene
 • Over 1.000 kritiske anlegg er levert

Når serviceplanen utvikles for ditt datasenter i Norden, vennligst kontakt oss for et spesialtilpasset servcetilbud. Vi tilbyr komplett service av alle forhold ved ditt datasenter, og våre spesialutdannede teknikere, som jobber i henhold til industristandarder, har alltid de siste sertifiseringene.

Drift av virksomhetskritiske anlegg med servicetjenester som avlaster våre kunder

Drift av virksomhetskritiske anlegg, stabil kraftforsyning og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i driften av de fleste organisasjoner i dag. I vårt digitale samfunn finnes det ikke rom for strømstans eller avbrudd i datakommunikasjon.

 

Coromatic CF livscyklus

 

Servicetjenester som avlaster våre kunder
For de fleste organisasjoner er ikke drift i seg selv en kjernevirksomhet. Likevel stiller det høye krav og det kan være kostbart siden anleggene er virksomhetskritiske. Coromatic har et servicetilbud som avlaster våre kunder og tar ansvar for løpende drift av anlegg og sikrer at de fungerer optimalt 24/7.

Pålitelig drift ligger i vårt DNA
Som den ledende leverandøren av løsninger for virksomhetskritiske anlegg er trygg og pålitelig drift av kundenes anlegg høyest prioritet og et grunnleggende element i vår virksomhet.

Professionellt team
Uansett om det virksomhetskritiske anlegget er en oppkoblet arbeidsplass, som en bank eller et hovedkontor, et sykehus som behøver leveranse av el eller kjøling, eller om de er en UPS-installasjon kan Coromatic bli samarbeidspartner og ta ansvar for driften av anlegget med vårt kompetente og profesjonelle team.

Site Operations og Site Management

Gjennom Site Operations tilbyr Coromatic både site management, full kontroll og ansvar for tjenestene på lokasjonen.

Coromatics sertifiserte personell har ansvar for dag-til-dag tjenestene utført på lokasjonen, fra planlagt til korrigerende vedlikehold til compliance revisjoner eller andre tjenester det er behov for. Gjennom bruk av SLA og bøter beholder alltid kunden kontrollen.

Coromatic tar ansvar for alle tjenester utført på lokasjonen som optimaliserer funksjonalitet i stedet for kun å drifte til lavest mulig pris. Dette forlenger anleggets livssyklus samtidig som det sikrer at anlegget innfrir industristandarder og krav. Site Operations gjør det mulig for kundene å konsentrere seg om sine kjerneoppgaver uten å være nødt til å ansette eget driftspersonell.

 • Coromatic Site Operations
 • Site Management
 • On-Site Services
 • SLA baserte avtaler med bøter
 • Ingen avhengighet av nøkkelpersonell
 • Innsikt i resultater og kostnader
 • Nøkkeltalsindikatorer (KPI)
 • Renewable Energy Factor og PUE

 

Site Management
Gjennom Site Management tjenesteutsetter din organisasjon driften av lokasjonen til Coromatic. Coromatic påtar seg ansvar for å representere organisasjonen innen flere driftsområder – hendelseshåndtering, ytelsesrapportering og kapasitetsstyring, i tillegg til budsjettering og livssyklusstyring. Gjennom SLA og bøter i henhold til avtale, beholder kunden kontrollen. Dette driftsalternativet gir kunden bedre finansielle prognoser, lavere teknisk risiko og løpende kontroll av vedlikeholdsbehov mm.

 • Coromatic Site Management
 • Hendelseshåndtering
 • Team og leverandører
 • Livssyklusstyring inkl warranty
 • Arbeidsinstrukser og prosjektledelse
 • Compliance Management
 • Service Level Management
 • Optimalisering og automatisering
 • Dokumentstyring
 • Site Monitoring og rapportering
 • Kapasitetsstyring

Drift som en tjeneste (as a Service)

Coromatic kan ta et helhetsansvar, som en tjeneste (as a Service), for våre kunders virksomhetskritiske anlegg og forsikre at disse fungerer helt uten avbrudd. En måte å gjøre det på er å overta hele driften av anlegget, dette betyr du kjøper hele driften som en tjeneste fra Coromatic.

Vår fullstendige driftsforpliktelse innebærer at vi hele døgnet, året rundt forsikrer uavbrutt drift av kundens anlegg. Vi tilbyr servicenivåavtaler (service-level agreements) og garanterer at alt arbeid, forbruksmateriell og reservedeler inngår i den faste, løpende serviceavgiften. Sammen utarbeider vi krav og hvilke nøkkeltall som skal rapporteres.