Integritetspolicy

Denne integritetspolicy beskriver hvordan vi behandler dine personlige data på vår hjemmeside. Coromatic Group AB er controller og du kan kontakte vår Data Protection Officer pr. brev, telefon eller e-mail.

Brev:
Coromatic Group AB, Ranhammarsvägen 20, 168 67 Bromma, Sverige.
Telefon: +46 (0) 8 564 605 90
E-mail: info@coromatic.se

Vi mener at beskyttelse av personopplysninger er viktig, og vårt mål er å designe vår hjemmeside med respekt for våre besøkendes integritet. Vårt grunnleggende prinsipp er ikke å behandle flere personlige data enn nødvendig, og å bruke de data som er minst personsensitive.

Personopplysninger vi samler inn, og hvordan vi bruker dem
Personlige data er data som refererer til en identifisert eller identifiserbar person. Vi behandler navn, adresser, e-mailadresser og telefonnumre, som sendes til oss via vår hjemmesides kontaktformular. Personlige data behandles for å utføre de ønskede handlinger som f.eks. å besvare spørsmål eller sende materiale. Personlige data kan også brukes til direkte markedsføring til mottagere i deres faglige virke, kunde- og markedsanalyser, invitasjoner til seminarer samt andre virksomhetskontakter til våre produkter og tjenester.

Når du besøker hjemmesiden, og ved nelastning av dokumenter, behandler vi automatisk dine opplysninger, som under visse omstendigheter kan inneholde personlige data. Dette inkluderer data om tid, dato, den nedlastede filen, filstørrelsen, mengden av data som overføres, webbrowser, språkinnstillinger, operativsystem, refererende domene og IP-adresse. Formålet med behandlingen av denne type opplysninger er å sørge for at hjemmesiden er et interessant, sikkert og brukervennlig webområde.

Rettsgrunnlag
Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger er en legitim interesse i å markedsføre våre tjenester og produkter, å kommunisere med kunder, leverandører og andre parter samt tilby en interessant, sikker og brukervennlig hjemmeside.

I noen tilfeller er rettsgrunnlaget at behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller utføre tjenester på anmodning fra den registrerte i forkant av inngåelse av en kontrakt.

Med hensyn til cookies er rettsgrunnlaget samtykke. Ytterligere opplysninger om denne behandling finnes i avsnittet nedenfor om cookies og liknende teknologi.

Oppbevaringsperiode
Vi beholder generelt ikke personlige data lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dem. Vi sletter også personlige data, hvis du anmoder om at de blir fjernet, eller hvis vi blir informert om at de personlige opplysninger vi behandler er foreldet.

Overførsel til tredjepart
Vårt grunnleggende prinsipp er at vi ikke utleverer personopplysninger til en uavhengig tredjepart, hvis det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov eller i henhold til en kontrakt. Mottagere, som kan få adgang til dine personlige data, er relaterte virksomheter som andre virksomheter innenfor vår gruppe og våre leverandører innenfor områder som informasjonssikkerhed, IT, shipping og logistikk, økonomi og marketing.Vi selger ikke dine personlige data, og vi tillater heller ikke noen tredjepart av noen grunn å anvende personlige opplysninger, som er gitt til oss. Unntagelsen er visse tekniske opplysninger, som under særskilte omstendigheter deles med tredjeparter som beskrevet nedenfor.

Sikkerhet
Vi har rutiner og arbeidsmetoder som sikrer at dine personlige data håndteres på en sikker måte. Det grunnleggende prinsipp er at de eneste personer i vår organisasjon som har adgang til dine personlige data er de som har bruk for det til å fullføre deres arbeidsoppgaver.Vårt sikkerhetssystem er utviklet for å beskytte mot hacking, ødeleggelse og andre hendelser som kan medføre et integritetsbrudd. Personlige data som innsendes i formularer på vår hjemmeside er beskyttet gjennom kryptering under overføring til våre servere.Med det formål å oppretholde god informasjonssikkerhet bruker vi Googles reCAPTCHA-løsning til å avgjøre om det er en person eller software som forsøker å sende informasjon til oss. Din IP-adresse og andre data  som f.eks. Enhets- og softwareopplysninger som er nødvendige for at reCAPTCHA kan fungere overføres til Google Inc. Etter overførsel er opplysningene omfattet av Googles fortrolighetsbetingelser.

Overførsel til land utenfor EU / EØS
Vi behandler normalt bare personopplysninger innenfor EU / EØS. I visse situasjoner kan dine personlige data og tekniske opplysninger dog overføres til mottagere utenfor EU / EØS med et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger. I særskilte tilfeller kan personopplysninger også overføres til mottagere utenfor for EU / EØS uten tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger. Dette vil kun skje når vi har tatt spesifikke forhåndsregler.

Rettigheder vedrørende personopplysninger
Du har rett til å be om, uten unødig forsinkelse, å få adgang til dine personlige data for at få dem endret eller slettet. Du har også rett til å be om begrenset behandling av dine personlige data og overførsel av dine personlige data til en annen. Videre har du rett til å be om at dine personlige data ikke brukes til direkte markedsføring.Hvis du har spørsmål eller er utilfreds med hvordan vi behandler dine personlige data, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Det er også mulighet for å kontakte relevant tilsynsmyndighet.

Endringer
Denne integritetspolitikk oppdateres løpende, og vi anbefaler, at du regelmessigt kontrollerer om der er skjedd endringer før du bruker hjemmesiden.

Links
Vår hjemmeside inneholder enkelte linker til andre hjemmesider. Disse websidene er normalt ikke under vår kontroll og er ikke omfattet av denne integritetspolitikk så du oppfordres til å gjøre deg kjent med deres integritetspolitikk før du formidler dine personlige data.

Cookies og liknende teknologi
Når du besøker vår hjemmeside, skal du gi samtykke til cookies, som brukes til å identifisere deg som en tilbakevendende besøkende, analysere din anvendelse av vår hjemmeside, utarbeide en profil av dine interesser for å vise deg relevante annonser på andre hjemmesider og gir deg adgang til tredjepartstjenester. Følgende cookies kan plasseres på din enhet, når du bruker vår hjemmeside.