Case videos

Green Mountain

Reservekraftaggregater fra Coromatic sikrer drift på Green Mountain gjennom stabil strømforsyning 24/7.

– Styrken ved å ha Coromatic som partner er deres evne til å forstå våre behov som kunder, og til å levere løsningen nøyaktig som avtalt, sier Tor Kristian Gyland, CEO in Green Mountain.

Se referansevideo Green Mountain

Se referansevideo Green Mountain

St. Olavs hospital

Universitetssykehuset i Trondheim, er et av Norges største helseforetak og en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. Det meste av virksomheten er samlet på Øya i Trondheim hvor et av Nord-Europas mest moderne sykehus ble bygd i perioden 2005 til 2013.

St. Olavs Hopsital Coromatic Serviceaftalae

Se referansevideo St. Olavs Hospital

Se referansevideo St. Olavs Hospital