Coromatic har markedets beste utvalg av reservekraftsaggregater

Coromatic har markedets beste utvalg av reservekraftsaggregater

Vi tilbyr både hele og utvalgte deler av løsningen fra konstruksjon, prosjektering til idriftssettelse og service. Vi fører produktserien til FG Wilson som har over 50 års erfaring fra produksjon av aggregater. Vi tilbyr aggregater av høy kvalitet og med lang holdbarhet.

Reservekraft er en viktig forsikring mot strømbrudd

Som med mange andre forsikringer gjelder det å finne akkurat den som kan tilby riktig beskyttelse både for dagen i dag og tiden fremover. Coromatic er spesialister på akkurat dette.

 

Sikker og fleksibel reservekraft med høy funksjonalitet

Våre reservekraftsaggregater er konstruerte for å være fleksible, lette å installere og enkle å vedlikeholde. Aggregatene holder meget høy kvalitet og har høy funksjonalitet.

Entreprise
Når man planlegger for nye bygg eller tilbygg av et reservekraftanlegg har man ofte flere andre behov samtidig. Gjennom å overlate hele ansvaret til oss får dere et anlegg som fungerer feilfritt og som ikke svikter.

Sikker kraft for krevende miljøer
Ved krevende situasjoner som for eksempel direktesendte idrettsarrangementer og events stilles det høye krav til strømforsyningen. For at lyssettingen og all annen utrustning skal fungere er det behov for aggregater som kan håndtere store påkjenninger uten å forstyrre med motorlyd.

Ulike løsninger, fra mobile til stasjonære modeller og spesialtilpassede ved behov

 

Sikre reservekraftsløsninger finnes i ulike modeller, fra mobile til stasjonære og spesialtilpassede ved behov. Stasjonære aggregater spesialtilpasses i våre produksjonslokaler på Kjeller og i Östersund. Containerbygde aggregater er en løsning som passer i flere ulike tilfeller. Vi utvikler alt fra 20 fots containere til meget spesialtilpassede 40 fots containere med for eksempel trepanel, UPS, tavler og styrerom.

Coromatic har utviklet nye mobile strømaggregater som benyttes særlig av nettselskapene. Generatorene anvendes ofte i vedlikeholdsarbeid men også som reservekraft under driftsforstyrrelser og som back-up for eksempel under TV-sendte fotballkamper.