Brosjyrer

 • Vi sikrer drift av virksomhetskritiske anlegg

  Stabil strømtilførsel og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i de fleste organisasjoner. I vår digitaliserte verden finnes det ikke rom for strømbrudd eller driftsforstyrrelser. Drift av virksomhetskritiske funksjoner er ikke hovedfokus for de fleste bedrifter, men det blir ofte stilt høye krav til sikker drift, noe som medfører høye kostnader. Disse funksjonene kan være kritiske for hele organisasjonen. Coromatic har et tjenestetilbud som avlaster kundene da vi tar ansvar for den løpende driften av virksomhetskritiske funksjoner og sikrer at de fungerer optimalt 24/7.

 • Vi tilbyr service og vedlikehold 24/7/365

  Stabil kraftforsyning og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i de aller fleste organisasjoner. I vår digitaliserte verden finnes det ikke rom for strømbrudd eller driftsforstyrrelser. Å sørge for riktig vedlikeholdsnivå og høy oppetid krever en profesjonell tilbyder av service og vedlikehold. Coromatic er dedikert til å hjelpe alle typer organisasjoner gjennom å sørge for strømtilførsel og datakommunikasjon for en avbruddsfri virksomhet 24/7.

 • Strategisk rådgivning for sikker og robust virksomhet

  Digitalisering utfordrer dagens forretningsmodeller, samtidig som det gjør ting mulig som vi bare kunne drømme om. Men digitalisering stiller også helt nye krav til infrastruktur, og tilsynelatende helt basale elementer som strømtilførsel og datakommunikasjon blir avgjørende for all drift. Virksomheter må fungere 24/7 og ledergrupper må ha tilgang til riktig informasjon fra hvor som helst og når som helst.

 • Site Assessment is a service performed by Coromatic to connect the present infrastructure to business strategy

  Mission critical infrastructure such as data centers and critical communication are crucial for any business, and the cost or impact of downtime could be severe. Businesses need to run 24/7, and management teams need to have access to the right information anywhere – and at any time. So how will physical and logical IT risks be managed so they go hand in hand with business development initiatives, and will the focus on sustainability be reflected by those initiatives?

 • Uninterruptible power and emergency power

  Critical Power is a collective name for systems that guarantee uninterruptible and seamless power delivery, which is crucial if operations are to run smoothly in the long term. The field of Critical Power has also become more important with the rapid digital trend and the need for a reliable supply of electricity. Today, we can see that more functions are business-critical, which has raised the priority given to the issue of power supply and emergency power.

 • Vi sørger for avbruddsfri drift i alle typer virksomheter

  Digitalisering gjør ting mulig som man ikke kunne forestille seg tidligere. De tradisjonelle forretningsmodellene utfordres. Digitalisering gjør at selskaper sparer tid og penger i tillegg til at flere tjenester og produkter blir tilgjengelige til en lavere kostnad. Vi vil oppleve både innovasjon og mange nye, spennende muligheter fremover.

 • Non Sonus OSD C100 NS

  A highly soundproofed superstructure made from a sandwich construction from our own factory with variable speed electric fans that ensures low noise levels. This allows for use within urban areas, even during evenings and weekends.

 • Prefabricated 10-, 20- and 40-foot units

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden, Coromatic offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.

 • Vi sørger for avbruddsfri drift i alle typer virksomheter

  Sikker strømforsyning og datakommunikasjon spiller en kritisk rolle for driften i nær sagt alle organisasjoner. I vårt digitaliserte samfunn er det ikke rom for strømbrudd eller nedetid. Det er derfor Coromatic er dedikert til å hjelpe organisasjoner og sørge for kontinuerlig strømforsyning og datakommunikasjon 24/7.

Kontakt oss

Samtykke