Brosjyrer

 • Alle prosesser er i dag digitaliserte på en eller annen måte

  Alle prosesser er i dag digitaliserte på en eller annen måte; det gjelder både forretningsprosesser og forskjellige overgripende bedriftsfunksjoner. Dette gjør at vi kan jobbe fra forskjellige steder og alltid være tilkoblet. Ikke minst på kontoret, hvor vi tar det for gitt at vi kan bevege oss fra møterom, fellesarealer og kontorplassen uten å miste kontakten med nettverket og IT – systemene.

 • Tilgang til data er en kritisk faktor

  Tilgang til data er i dag avgjørende innen alle områder, både i næringsliv, offentlig tjenestesektor og myndigheter. Det finnes ikke rom for forstyrrelser i datatrafikken. Samtidig finnes det en mengde tjenester, applikasjoner og systemer som kontrollerer hvordan vi har tilgang til data, i tillegg til ulike leveransemodeller for hvordan data lagres. Dette kan være både skytjenester eller individuelt tilpasset IT-infrastruktur.

 • Vi sikrer drift av virksomhetskritiske anlegg

  Stabil strømtilførsel og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i de fleste organisasjoner. I vår digitaliserte verden finnes det ikke rom for strømbrudd eller driftsforstyrrelser. Drift av virksomhetskritiske funksjoner er ikke hovedfokus for de fleste bedrifter, men det blir ofte stilt høye krav til sikker drift, noe som medfører høye kostnader. Disse funksjonene kan være kritiske for hele organisasjonen. Coromatic har et tjenestetilbud som avlaster kundene da vi tar ansvar for den løpende driften av virksomhetskritiske funksjoner og sikrer at de fungerer optimalt 24/7.

 • Site Assessment er en tjeneste som kobler teknisk infrastruktur til forretningsstrategien

  Kritisk infrastruktur som datasentre og kommunikasjon er avgjørende for en hver type virksomhet, og kostnaden og konsekvensene av nedetid kan bli alvorlig. Virksomheter må være operative 24/7, og lederteam må ha tilgang til informasjon fra hvor som helst – og til alle døgnets tider. På hvilken måte vil fysisk og logisk IT- risiko håndteres slik at det går hånd i hånd med forretningsutvikling, og samtidig ivaretar prinsipper om bærekraft?

 • Vi tilbyr service og vedlikehold 24/7/365

  Stabil kraftforsyning og datakommunikasjon spiller en avgjørende rolle i de aller fleste organisasjoner. I vår digitaliserte verden finnes det ikke rom for strømbrudd eller driftsforstyrrelser. Å sørge for riktig vedlikeholdsnivå og høy oppetid krever en profesjonell tilbyder av service og vedlikehold. Coromatic er dedikert til å hjelpe alle typer organisasjoner gjennom å sørge for strømtilførsel og datakommunikasjon for en avbruddsfri virksomhet 24/7.

 • Strategisk rådgivning for sikker og robust virksomhet

  Digitalisering utfordrer dagens forretningsmodeller, samtidig som det gjør ting mulig som vi bare kunne drømme om. Men digitalisering stiller også helt nye krav til infrastruktur, og tilsynelatende helt basale elementer som strømtilførsel og datakommunikasjon blir avgjørende for all drift. Virksomheter må fungere 24/7 og ledergrupper må ha tilgang til riktig informasjon fra hvor som helst og når som helst.

 • Vi sørger for avbruddsfri drift i alle typer virksomheter

  Digitalisering gjør ting mulig som man ikke kunne forestille seg tidligere. De tradisjonelle forretningsmodellene utfordres. Digitalisering gjør at selskaper sparer tid og penger i tillegg til at flere tjenester og produkter blir tilgjengelige til en lavere kostnad. Vi vil oppleve både innovasjon og mange nye, spennende muligheter fremover.

 • Vi sørger for avbruddsfri drift i alle typer virksomheter

  Sikker strømforsyning og datakommunikasjon spiller en kritisk rolle for driften i nær sagt alle organisasjoner. I vårt digitaliserte samfunn er det ikke rom for strømbrudd eller nedetid. Det er derfor Coromatic er dedikert til å hjelpe organisasjoner og sørge for kontinuerlig strømforsyning og datakommunikasjon 24/7.

 • Uninterruptible power and emergency power

  Critical Power is a collective name for systems that guarantee uninterruptible and seamless power delivery, which is crucial if operations are to run smoothly in the long term. The field of Critical Power has also become more important with the rapid digital trend and the need for a reliable supply of electricity. Today, we can see that more functions are business-critical, which has raised the priority given to the issue of power supply and emergency power.

 • Non Sonus OSD C100 NS

  A highly soundproofed superstructure made from a sandwich construction from our own factory with variable speed electric fans that ensures low noise levels. This allows for use within urban areas, even during evenings and weekends.

 • Prefabricated 10-, 20- and 40-foot units

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden, Coromatic offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.