Partnerstrategi

Partnerstrategi

Coromatics misjon er å sørge for at kundene har full tillit til oss og på bakgrunn av dette jobber vi aktivt med partnerstrategi og vårt leverandørnettverk. På den måten kan vi sikre et best mulig tilbud, og god leveransekvalitet.

Coromatic tar ansvar for sine kunders kritiske infrastruktur og sørger for driftskontinuitet

På hvilken måte? Gjennom vårt omfattende tilbud som består av alt fra konsultasjoner og design til nøkkelferdige løsninger og tjenester. Våre kunder består av datasenteroperatører, sykehus, fabrikker, organisasjoner og hovedkontor. Coromatic involverer ofte partnere og spesialister innen drift og IT sikkerhet – for å kunne levere best mulige løsninger.

 

Kvalitet, kostnadseffektivitet og innovasjon karakteriserer vår partnerstrategi

Coromatics visjon er å gjennomføre samtlige planer og avtaler, og møte alle tidsfrister. Vi forventer det samme fra våre partnere slik at vi kan tilby best mulig tjenester til våre felles kunder og tilpasse oss endringer i etterspørsel. I likhet med Coromatic, legger våre partnere stor vekt på innovasjon og det å jobbe frem helt nye løsninger.

Coromatics partnere følger

  • Lovmessige krav
  • Coromatics vilkår
  • Sikkerhetserklæring, leverandør- og konfidensialitetsavtaler

LAST NED
> Code of conduct