Arlanda Express säkrar signalsystemet med Coromatic

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har slutit ett nytt avtal med Arlanda Express, snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Coromatic ska leverera kompletta lösningar för att förse Arlanda Express kritiska signalsystem med avbrottsfri kraft. Därmed kommer Arlanda Express ytterligare öka sin punktlighet i trafiken och även öka säkerheten i samband med elavbrott.

– Våra kunder är helt beroende av att vi på ett säkert sätt tar dem från Stockholms Central till Arlanda flygplats och tillbaka enligt den tidtabell vi har, och med 98,3 procents punktlighet är vi bäst i klassen, säger Joar Sandström, anläggningschef på Arlanda Express. Ibland sker det elavbrott som då får en stor påverkan på vår verksamhet och med den nya robusta lösningen från Coromatic skapar vi bättre förutsättningar att hålla tidtabellen, även vid eventuella elavbrott. Samtidigt höjer vi säkerheten för montörerna på banan.

Arlanda Express in front of Mall of Scandinavia

Lösningen består av en så kallad UPS (uninterruptible power supply) som vid ett avbrott i elförsörjningen till det kritiska signalsystemet kommer att kopplas in och förse systemet med kraft. Signalsystemet, som styr stora delar av trafiken stannar automatiskt vid ett elavbrott och därmed stannar alla tåg på banan vilket alltså förhindras med den nya UPS-lösningen som därmed ger Arlanda Express extra tid att avhjälpa felet samtidigt som trafiken är igång.

UPS:erna levereras i en komplett teknikbod med tillhörande batterier, el-centraler och kyllösningar. Teknikbodarna är mycket robusta och anpassade för att klara både skiftande temperaturer, stor väderpåverkan och mycket damm, vilket kommer att vara fallet när de placeras efter spåret både ovan mark och i tunnlar.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Coromatic som i vår upphandling var det företag som bäst motsvarande våra krav, säger Joar Sandström.

Totalt ska Coromatic leverera sex kompletta teknikbodar med UPS samt två teknikskåp med samma innehåll. Leveransen sker löpande under slutet av 2019 och våren 2020.

– Att få leverera infrastrukturen som hjälper Arlanda Express att säkra driften av sin tågtrafik och i förlängningen hjälper deras kunder att komma i tid till flyget är naturligtvis mycket inspirerande. Det är dessutom ett utmärkt exempel på hur Coromatic hjälper sina kunder att driva sin verksamhet utan avbrott, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för Critical Power på Coromatic.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.

Tel: +46 703193969

Robin.carlsson@coromatic.se 

Om Arlanda Express
Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och en gång i kvarten under övrig tid. Resan tar maximalt 18 minuter. Arlanda Express har av Naturskyddsföreningen utsetts till Bra Miljöval. Trafiken startade 1999. Hittills har 85 miljoner personer rest på Arlandabanan mellan Stockholm och Arlanda flygplats och 2018 reste 3,6 miljoner passagerare med Arlanda Express. För bilder och mer information se: www.arlandaexpress.com

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.