Bærum sykehus

Coromatic sikrer nødstrøm til operasjonssaler

Bærum sykehus ligger i Sandvika i Akershus fylke, og er blant de 10 største sykehusene i Norge. Det eldste bygget er fra 1924, mens nybygget ble oppført i 2006. Sykehuset tilbyr tjenester som kirurgi, akuttmottak og fødeavdeling, og rommer dessuten et aktivt forskningsmiljø. Vestre Viken HF er statlig eier av sykehuset, som har ca. 2300 ansatte.

 

Case study Bærum Sykhus - Coromatic

 

Coromatic vant offentlig anbud for totalentreprise

Samarbeidet mellom Coromatic og Bærum sykehus startet med at Coromatic vant et offentlig anbud for totalentreprise. Sykehuset hadde behov for oppgraderinger av sine tekniske løsninger i henhold til gjeldende normer og forskrifter.

Entreprisen gikk primært ut på å anskaffe sikker strømforsyning til sykehusets operasjonssaler. Coromatic ble innstilt som nummer 1 med bakgrunn i at vi kunne tilby en komplett løsning til en konkurransedyktig pris.

Coromatics leveranse bestod av to reservekraftsaggregater av type FG Wilson type P1250P3, og to UPS (Uninterruptible power supply) av type DELPHYS GP 200 med batterier for 1 time drift ved fullast.

I tillegg leverte vi støttefunksjoner som detektorer, varslingssystem, brann- og slukkeanlegg. Sist men ikke minst inngikk kabling av samtlige el-installasjoner samt koordinering mot ny transformator.

 

Case study Bærum - Coromatic

 

UPS – anlegget ble levert med tilhørende tavler og batteribank, og alt utstyr ble plassert i sykehusets eksisterende bygningsmasse. Gjennom UPS og aggregater oppnår sykehuset en avbruddsfri strømforsyning til sin lokale kritiske infrastruktur som operasjonsstuer og vaktsentral.

 

Solid prosjektledelse fra A til Å

Oppstartsmøtet for prosjektet ble gjennomført høsten 2016. Omfanget og kompleksiteten i prosjektet var stort, og Coromatic la derfor betydelig vekt på solid prosjektstyring og godt samarbeid med kunden fra første dag.

For sykehusets tekniske ledelse var det en fordel å kunne forholde seg til en totalleverandør gjennom hele prosjektet. Og det er nettopp som totalleverandør at Coromatic kjennetegnes, at vi tar et helhetlig ansvar for alt fra planlegging og design til vedlikehold og drift av ulike typer anlegg.

Gjennom vår spisskompetanse innen sikker strømforsyning og datakommunikasjon designer vi den optimale løsningen for hver enkelt virksomhet.

 

Case study Bærum - Coromatic

 

Som en kuriositet kan det nevnes at rommene som i dag brukes som tekniske rom før i tiden huset sykehusets biblioteker. Sykehuset utførte ombyggingen etter ønsket design ved hjelp av rådgivning fra Coromatic.

Videre var Coromatic tekniske rådgivere i prosessen mot byggentreprisen for nytt aggregathus i forbindelse med prosjektet. I tilknytning til aggregathuset inngikk et drivstoffanlegg som bestod av to tanker på 6000 liter hver som ble plassert under bakken.

Siden aggregathuset står i den ene enden av bygningsmassen og UPS – rommet er i motsatt ende måtte kraft- og styrekabler trekkes 250 meter i rør under bakken, og gjennom himlinger og ganger på sykehuset. Med andre ord snakker vi om et betydelig installasjonsarbeid. Mannskapet fra Coromatic utførte alt dette arbeidet mens sykehuset var i full drift. Det var ikke nødvendig med noe som helst nedetid.

 

Etter prosjektet

Prosjektet ble ferdigstilt 24. april 2018. I etterkant har Coromatic fått en tilleggsbestilling på tilsvarende to nye UPS på 200 kVA, og utstyret er levert og montert. De nye UPS´ene er satt opp for å supportere strømforsyning til dagkirurgien, i henhold til kravet om å ha både UPS og aggregat installert. Etter ferdigstillelse har sykehuset hatt ansvar for å drifte og vedlikeholde de tekniske løsningene som sikrer nødstrøm til sykehuset.

 

Case study Bærum - Coromatic

 

Trond Hatlevoll er fagansvarlig elektro på Bærum sykehus og har ansvar for alt elektrisk utstyr og installasjoner.

Det tekniske utstyret fungerer som det skal, og sykehuset har investert i en trygg nødstrømsløsning som bidrar til sikker teknisk infrastruktur og dermed bedre pasientsikkerhet.

– Vi er stolte over vårt samfunnsoppdrag som leverandør av tekniske løsninger til kritiske institusjoner som sykehus. Uten sikker strømforsyning kan ikke operasjonssalene være i drift, sier Leif Lippestad, administrerende direktør i Coromatic AS.