Harald A. Møller

Sikker strøm sørger for at hjulene ruller

Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, og har siden oppstart importert over en million biler til norske kunder. Deres fire bilmerker Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøretøy, Audi og Škoda har meget solide markedsposisjoner i det norske markedet. Harald A. Møller AS inngår i MøllerGruppen, som er et familieeid selskap og en ledende aktør i nordisk bilbransje. Selskapet er engasjert innen import, forhandlervirksomhet og finansiering i Norge, Sverige og Baltikum.

 

Case study - for Harald A. Møller - Coromatic

Magnus B. Askautrud, Coromatic og Geir-Olav Gundersen, Harald. A. Møller

 

Strømbrudd slo ut hele virksomheten

Med 67 forhandlere og over 4000 medarbeidere på landsbasis er MøllerGruppen avhengige av solide og stabile IT-systemer. En teknisk svikt som fører til nedetid vil raskt ramme både omsetningen og kundene. En negativ erfaring med et strømbrudd på hovedkontoret i Oslo var bakgrunnen for at driftsavdelingen kontaktet Coromatic. Geir-Olav Gundersen, Driftskonsulent i Harald A. Møller AS, forteller om hendelsen som satte fullt søkelys på sikkerhet.

— Vi hadde en eldre UPS som feilet. Det førte til strømbrudd i datasenteret og dermed store konsekvenser for hele virksomheten. Ingenting fungerte, forteller Gundersen.

Da datasenteret stoppet på grunn av feilen gikk det umiddelbart ut over hele Møllerkonsernet.

Alle kritiske datasystemer var nede. Verkstedene mistet tilgang til informasjon, og lageret fikk ikke sendt ut reservedeler. Uten strømforsyning stoppet alt opp.

Hendelsen viste hvor avhengig dagens virksomheter er av sikker og uavbrutt strømforsyning og stabil datakommunikasjon. For store selskaper som MøllerGruppen er oppetid virksomhetskritisk. Omfanget av en slik hendelse blir ofte stort på grunn av tapt omsetning, men også øvrige kostnader ved hendelsen.

Å komme tilbake igjen i drift etter hendelsen kan ta tid. Det er behov for å finne feil, rette eventuelle skader og iverksette tiltak for å hindre at det samme skjer igjen. Ofte er det nødvendig med innkjøp av nye løsninger.

— Det viktigste er å komme raskest mulig tilbake til normal tilstand. Det krever at man vet hva man skal gjøre dersom man mister tilgang. Man må foreta fornuftige investeringer i de riktige tekniske løsningene som passer til virksomheten.

Kritiske datasystemer må være sikret. Uforutsett nedetid er skyggesiden av vår digitale avhengighet, sier Magnus B. Askautrud, Business Development Manager Communication i Coromatic.

 

Case study - for Harald A. Møller - Coromatic

 

Coromatic som sikkerhetspartner

Coromatic hjelper kundene til å unngå nedetid for virksomhetskritiske datasystemer. Årsaken til nedetid skyldes ofte den økende kompleksiteten. Datasystemer er ofte en del av en kjede hvor maskiner, nettverk og systemer må fungere som en helhet. Dersom en del svikter kan hele kjeden svikte.

Coromatic foreslo ulike løsningsalternativer og samarbeidet med kunden om å utarbeide de viktigste prioriteringene. Egenskaper ved ulike løsninger ble gjennomgått og avveid. Analysen er viktig for å kunne få fullt utbytte av ny investering. Det ble klart at kunden ønsket ny UPS med batteriovervåking. Kunden avgjorde selv hvilket tidspunkt som var mest gunstig for monteringsarbeidet. I dag virker alt som det skal. Kunden er fornøyd.

 

Case study - for Harald A. Møller - Coromatic

 

— Da uhellet inntraff var det kompetente teknikere fra Coromatic som raskt og kyndig fikk satt anlegget i drift midlertidig. Prosess startet samtidig med å levere en ny og mer sikker UPS- løsning. Coromatic tok eierskap over situasjonen.

De visste hva de skulle gjøre. Erfaring er viktig. Serviceteknikerne som utførte arbeidet skal ha all ære for det, avslutter Gundersen.

Coromatic sin ekspertise gjorde at bytte fra eldre UPS til ny UPS ble utført uten driftsavbrudd for kunden.

Dette takket være kompetente teknikere som lett setter seg inn i komplekse installasjoner og ser løsninger som normalt ikke vil bli sett. Coromatic har vært partner for Harald A. Møller i over 7 år og levert kjøling, aggregat, UPS og øvrig utstyr.