Helse Nord IKT

Regionalt datasenter i Helse Nord

Helse Nord er ett av fire regionale helseforetak i Norge med ansvar for helsetilbudet til innbyggerne. Helse Nord sørger for at befolkningen i de nordligste fylkene har tilgang til en enhetlig og profesjonell helse – og spesialisttjeneste. Det geografiske området er spredt og strekker seg fra Nordland via Troms og Finnmark helt til Svalbard.

For noen år siden startet Helse Nord arbeidet med å sentralisere IT-driften for å få et driftssikkert og enhetlig system for alle sykehus og helseinstitusjoner i regionen. Som en følge av det ble Helse Nord IKT etablert i 2006 med det formål å sentralisere all forvaltning, drift og utvikling av IT som daglig betjener Helse Nord sine 18 000 medarbeidere.

Som en følge av dette meldte etterhvert behovet seg for å samordne IT-infrastruktur i form av et helt nytt datasenter. Oppdraget med å bygge det nye datasenteret gikk til Coromatic.

 

Case study Helse Nord - Coromatic

 

Tydelige krav

Kravspesifikasjonen og målsetningene var tydelige. Risikoen for driftsforstyrrelser skulle minimeres samtidig som hele prosjektet skulle leveres innenfor avtalte budsjettrammer.

Dessuten skulle reduserte driftskostnader sikres i et langtidsperspektiv. I det hele tatt var langsiktigheten i løsningen en viktig komponent med mulighet for skalerbarhet for fremtidige behov, i tillegg til energieffektivitet.

 

Case study Helse Nord - Coromatic

 

Viktig analyse

Som i alle datasenterprosjekter startet arbeidet med å optimalisere designet for datasenteret ved å sikre rett dimensjonering av infrastrukturen for datakommunikasjon, kjøleanlegg og elektroløsninger. Dette er kritisk for sykehusvirksomhet.

Etter den innledende analysefasen startet arbeidet med selve byggingen og å få installert alle tekniske løsninger til det nye datasentret. Dette krever en erfaringsbasert prosess, samtidig som hvert IT-miljø er unikt og arbeidene må derfor tilpasses.

 

Case study Helse Nord - Coromatic

 

Resultat

Datasenteret, som ble ferdigstilt i mars 2016, har nå vært i drift en god stund:

— Vi er veldig fornøyde med Coromatic sin leveranse, forteller Fred Lia, Fagansvarlig datasenter i Helse Nord IKT HF. Vi føler oss trygge på at vi har en effektiv, skalerbar og sikker løsning som holder de neste femten år. Det er vårt mål.

Datasenteret er også tilrettelagt for energigjenvinning slik at UNN (Universitetssykehuset Nord Norge) skal kunne utnytte overskuddsvarme.