HiddenFjords smoltstation

Skræddersyet nødstrømsanlæg

Den færøske laksefarm, HiddenFjord, udvider sin smolt-produktionskapacitet med et nyt recirkuleringsanlæg til større smolt. Stabil strømforsyning er en kritisk faktor for de mange fisk, som recirkuleringsanlægget skal rumme, så Coromatic har leveret et nyt nødstrømsanlæg og suppleret det eksisterende.

 

Case study HiddenFjords smoltstation - Coromatic

 

Indtil lakseynglen (smolt) når en vis størrelse, går den i indendørs fisketanke med tilhørende recirkuleringsanlæg. Her er de små fisk godt beskyttet mod lakselus og sygdomme og udvikler robusthed til at overleve i søvand. Fiskene er imidlertid yderst følsomme over for, at maskineriet kører, og at der er lys. Med et relativt ustabilt el-net på Færøerne er det nødvendigt med backup.

”Vi oplever strømsvigt, fx i dårligt vejr – så vi er nødt til også at have vores egen forsyning. Med det nye nødstrømsanlæg går der ca. 17 sek. fra et strømsvigt, til der er strøm igen, og tingene begynder at starte op – dét er tilfredsstillende,” lyder det fra Teknisk leder på HiddenFjords smoltstation, Jóannes Olsen.

 

Viderefører brugerfladen

Coromatic har leveret og idriftsat 5 stk. 1000 kVA-generatorer fra MTU til det nye anlæg plus yderligere 4 stk. 630 kVA-generatorer til udbygning af et eksisterende anlæg. ”Vi havde i forvejen nogle nødgeneratorer og en styring, vi ønskede at fortsætte med – så vi kan videreføre en brugerflade, der ligner den, vi har. Coromatic har i samarbejde med Deif implementeret styringen i det nye anlæg, så vi har samme linje som hidtil, bare meget større kapacitet,” fortæller Jóannes.

Projektleder fra Coromatic, Michael Kærager, uddyber:

”Vi har bygget en styring på standardgeneratorerne, programmeret den om og monteret tilsvarende styringer i tavlerne – og programmeret tavle- og generatorstyringerne sammen. På den måde har vi med opbygningen og styringen af anlægget tilpasset det til den måde, HiddenFjord normalt styrer tavler.”

 

Case study HiddenFjords smoltstation - Coromatic

 

Skræddersyet helhedsløsning

Nødstrømsanlægget er leveret og idriftsat i samarbejde med den lokale el-installatør Thorfinn Nielsen.

”Den lokale elinstallatør, vi samarbejder med, har gode erfaringer med Coromatic i andre sammenhænge og anbefalede en helhedsløsning herfra. Vi har selv besluttet, hvordan anlægget skal se ud og hænge sammen – og overladt det til Coromatic at finde ud af, hvordan det skal sættes op. Når vi har så travlt, som vi har, er det klart bedst med en helhedsløsning, udformet til netop vores behov,” fastslår Jóannes.

 

Overkapacitet giver ekstra råderum

Hidtil har HiddenFjord årligt kunnet føre 3 mio. fisk fra det landbaserede anlæg til dambrug i havet – med det nye bas sin øges kapaciteten til 4 mio. fisk om året, og stationen kan nu i alt rumme 8-10 mio. fisk. Samtidig er den samlede strømforsyning til smoltstationens hovedtavler gået fra 2.800 til 10.000 ampere.

”Nødstrømsanlægget har en anelse overkapacitet, så der er plads til, at noget kan gå galt. Samtidig levner det plads til nye idéer i en virksomhed som vores, der er under konstant udvikling,” pointerer Jóannes. Opbygningen af nødgeneratoranlægget giver mulighed for at koble generatorer sammen og udnytte overkapaciteten ved at lade generatorerne overtage hinandens opgaver – og desuden mulighed for at prioritere livsnødvendige funktioner i en kritisk situation.

”Samarbejdet har fungeret fint, og de småting, der har været undervejs, har Coromatic taget hånd om,” opsummerer Jóannes.