Interlan

Bättre arbetsdag med hjälp av Coromatics service

Interlan hjälper sina kunder med förutsättningarna för en digital transformation. Genom att ta fram digitala strategier tillsammans med kunden och sedan förvalta och drifta dem på ett säkert sätt, är Interlan med som en strategisk partner till kunden genom hela den digitala resan.

Företaget, som har verksamhet i södra och mellersta Norrland, har lång erfarenhet av att vara driftspartner till företag och organisationer inom en mängd olika branscher, både privata och offentliga. Den gemensamma nämnaren för alla kunder är ett stort behov av trygg, stabil och säker åtkomst till sina digitala system, dygnet runt och årets alla dagar. Interlan var därför tidiga i att investera i en egen infrastruktur för säker IT-drift.

 

Case study Interlan - Coromatic

 

Komplett och redundant

IT-dritftslösning Interlan startade 1997 och slogs samman med ITKontoret 2016. ITKontoret hade under 2007 tagit över och tillsammans med Coromatic moderniserat ett befintligt datacenter i Hälsingland som en del av företagets datacenterstrategi. Detta blev företagets primära datacenter för att hjälpa kundernas digitaliseringsresa.

När bolagen slogs ihop, etablerade Interlan även ytterligare ett datacenter som placerades i Gästrikland och som skulle fungera som företagets sekundära datacenter. Med detta på plats kunde Interlan erbjuda en komplett och helt redundant IT-driftlösning för sina kunder. Under 2019 så flyttades och moderniserades även den sekundära siten med Coromatics hjälp. – Interlans fokus är att hjälpa kunderna att både genomföra digitala strategier och drifta lösningarna.

För att kunna lägga all kraft på detta och samtidigt säkerställa att datacentrets komplexa lösningar fungerar och underhålls efter alla krav och regler som finns, skrev vi ett serviceavtal med Coromatic, förklarar Andreas Wirén, driftansvarig på Interlan. Han berättar vidare att eftersom Coromatic både hade byggt datacentret samt renoverat det, var det naturligt att även engagera dem för den löpande servicen och för underhållsarbetet. Inom ramen för avtalet fick Coromatic helhetsansvaret för all service och underhåll av det primära datacentret, samt för vissa delar av det sekundära datacentret.

Serviceavtalet inkluderar allt från att serva och underhålla själva skalet runt datacentret som säkerhetsdörrar, brandvarning och släckanordningar. Vidare har Coromatic ansvaret för löpande service av UPS:erna för avbrottsfri kraft samt för hela kylanläggningen likväl som elinstallationer i datacentret.

 

Lång erfarenhet av Coromatic som service- och underhållspartner

Interlan har nu nästan 15 års erfarenhet av att ha Coromatic som servicepartner och fler positiva erfarenheter från det. Inte minst har det varit en viktig del i affärsutvecklingen för bolaget. Interlan är ofta med i konkurrensutsatta upphandlingar och inte sällan ställs företaget mot stora nationella ITleverantörer. I dessa upphandlingar är det oftast höga krav avseende säkerhet och tillgänglighet i datacentret. – Genom serviceavtalet har vi kunnat påvisa hur vi arbetar med att säkra tillgängligheten och inte sällan har just vårt samarbete med Coromatic varit avgörandet till vår favör, förklarar Andreas. Coromatic har ett mycket gott rykte i branschen och det är en trygghetsstämpel att arbeta med dem.

 

 

Case study Interlan - Coromatic

 

Kompetens och kontinuitet recept på lyckat samarbete

Under samarbetsperioden har Interlan alltid haft en direktdialog med projektledare och servicetekniker hos Coromatic. Denna kontinuitet är en viktig anledning till att man under den långa samarbetsperioden klarat att följa marknadens ökande krav på säkerhet och tillgänglighet. – Coromatic är lätta att arbeta med, vi har en personlig kontakt vilket är viktigt när de är en så central del av vår verksamhet. Samtidigt gör Coromatics storlek och breda kompetens inom området att jag enkelt kan få tillgång till specifik kompetens, vilket jag uppskattar mycket, säger Andreas.

 

Interlan case study - Coromatic

 

Interlan, vars vision är att hjälpa sina kunder till en bättre arbetsdag, arbetar löpande med att utveckla sitt och sina kunders erbjudande för att ligga i framkant när det gäller digital innovation. I en IT-driftmiljö som i allt större utsträckning kan beskrivas som en hybrid mellan traditionella datacentertjänster och molnet ser Interlan att datacentrets roll blir än viktigare liksom behovet av att det alltid är tillgängligt och drivs utan avbrott. – Datacentret blir vår tids moderna resecenter som all kommunikation och alla tjänster baseras på och utgår från. I takt med den ökande digitaliseringen ser jag därför att det hybrida datacentret får en allt mer central roll i att säkra leveransen av våra kunders tjänster. I detta spelar Coromatic en avgörande roll, avslutar Andreas.