Mekonomen Group

Säkrad kraftförsörjning i automatiserat lager

Bileko Car Parts (BCP), som är en del av Mekonomen Group, levererar reservdelar och tillbehör till såväl Mekonomens som MECAs verkstäder samt andra koncept inom Mekonomen-koncernen. Som en del i den snabba service som både Mekonomen och MECA erbjuder till sina kunder, spelar BCP en viktig roll i försörjningskedjan och ifrån deras lager skeppas reservdelar och komponenter ut till verkstäderna upp till tre gånger per dag.

 

Case study Mekonomen Group - Coromatic

© 2019 Langebæk A/S. Fotograf: Torben Nielsen

 

Nytt automatiserat lager ökar effektiviteten

Bileko Car Parts hade sedan tidigare två stycken centrala lager placerade med några få mils mellanrum i Eskilstuna respektive Strängnäs. Som en del i att ytterligare effektivisera hanteringen och öka precisionen i leveranserna så fattade Mekonomen Group beslutet att slå samman de båda lagerverksamheterna i ett gemensamt centrallager. Placeringen blev i Strängnäs och består av det existerande lagret samt en tillbyggnad med en automatiserad lagerlösning.

Under 2017 inleddes arbetet med att bygga automatiserade lagret som är på 2 000 kvm och hela 27 meter högt. Det ligger i direkt anslutning till det existerande lagret och lagerför merparten av alla de närmare 90 000 artikelnummer som BCP lagerför.

 

Case study Mekonomen Group - Coromatic

 

Regional tillväxt ger kapacitetsbrist i elnäten och oplanerade avbrott

Med ett delvis automatiserat lager ökar förstås beroendet av fungerande

elförsörjning. Regionen Eskilstuna och Strängnäs är för närvarande under kraftig tillväxt och flera stora aktörer har etablerat sig i området, bland annat datacenterjättar.

– Som ett resultat av regionens expansion har vår verksamhet utsatts för en rad avbrott av orsaker som ligger utanför vår kontroll, exempelvis elledningar som har grävts av, säger Christofer Kohn, varuflödeschef på Bileko Car Parts.

Utöver detta har verksamheten också drabbats av naturliga avbrott i form av åsknedslag som i sin tur har resulterat i överspänning vilket ställt till problem på de båda lagren.

 

Elavbrott påverkar direkt verksamheten

Med det nya automatiserade lagret får ett el-avbrott direkt påverkan på leveransmöjligheterna ut till verkstäderna. Detta i kombination med osäkerheten kring elförsörjningen i regionen, gjorde att Bileko Car Parts ville hitta en långsiktig lösning för att kunna säkra verksamhetsdriften.

– Vi måste förbereda oss för att det blir ytterligare störningar i elnäten. Om vi inte gör det är det en stor risk för vår fortsatta expansion. Det stod därför klart för oss att vi behövde hitta en lösning för att framtidssäkra vår verksamhet mot både långa och korta elavbrott, säger Christofer Kohn.

 

Case study Mekonomen Group - Coromatic

© 2019 Langebæk A/S. Fotograf: Torben Nielsen

 

Coromatic fick helhetsuppdraget

Arbetet inleddes med att Coromatic identifierade och dimensionerade en lösning för både reservkraft och avbrottsfri kraft för det nya automatiserade lagret. Coromatic fick ansvaret att leverera lösningen som en nyckelfärdig produkt specialanpassad för Bileko Car Parts.

Som en del i lösningen fick Coromatic även ansvaret att bygga ett nytt ställverk med separat matning till det nya lagret, detta för att ytterligare öka driftsäkerheten. Till detta ställverk kopplades UPS-lösningen som säkerställer att driften och leveransen av kraft fortsätter vid ett strömavbrott, utan det minsta avbrott.

– Med tanke på att majoriteten av vårt plock sker från vårt automatiserade lager så innebär minsta avbrott en stor störning i verksamheten, så UPS-lösningen spelar verkligen en avgörande roll när vi säkrar kraftförsörjningen, säger Christofer Kohn.

 

Reservkrafts- och UPS-lösning framtidssäkrar driften för Bileko Car Parts

Den specialanpassade reservkraftslösningen tillverkades av Coromatic i företagets fabrik i Östersund. Den placerades i direkt anslutning till det nya lagret i en separat container. Reservkraftslösningen förser både det automatiserade lagret samt det existerande manuella lagret med reservkraft.

– Jag är mycket nöjd över den nya lösningen vi har på plats. I dagens logistik går vi allt mer mot automatiserade lager så då blir det allt viktigare att säkra verksamheten mot avbrott. Med upp till tre leveranser dagligen till koncernens butiker och verkstäder har vi framtidssäkrat vår leveranskedja mot avbrott och därmed gett oss själva de bästa möjligheterna att göra billivet enklare för våra kunder, avslutar Christofer Kohn.