Case study Møller Mobility Group - Coromatic

Smarte tiltak gir energibesparelser for Møller Digital

Møller Mobility Group (MMG) er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum med over 4.000 ansatte. Kjernevirksomheten er import og salg av biler, deler og tilbehør, samt verkstedtjenester til fem sterke bilmerker: Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi, Skoda og Cupra. Møller Bil er Norges største bilforhandlerkjede med 45 bilforhandlere og 13 spesialiserte skadeverksteder spredt over 5 land i Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen.

Coromatic har vært partner for Møller Digital i over 9 år og leverer service på kjøling, aggregat, UPS og øvrig utstyr. Egne driftsteknikere, som kjenner både utstyret og sitasjonen i datarommet godt, følger opp med inspeksjonsrunder, service samt optimaliseringer.

 

Case study Møller Mobility - Coromatic

Bærekraft på agendaen

Møller Digital har tatt nye bærekrafts mål på alvor, og ønsket å se på hvordan de kunne optimalisere energiforbruket i datarommet. Bærekraft har lenge stått høyt på agendaen i selskapet, og moderselskapet Møller Mobility Group er med på den eksklusive listen over norske bedrifter som kutter utslipp i tråd med Parisavtalen. Med nye krav er det å jobbe med energisparing en nødvendighet både for utslipp og utgifter. Spesielt nå når Europa nå er inne i en alvorlig energikrise ønsker de å gjøre tiltak for å redusere sitt forbruk ved å være energismarte.

Case study Møller Mobility - Coromatic

Vi ser verden har endret seg og vi i MMG må endre oss med den

Geir-Olav Gundersen, Driftskonsulent i Møller Digital

Møller har gjort mange tiltak selv som å fjerne ubrukte servere samt utbytte av gammelt utstyr. Ofte er det enkle det beste, og en viktig faktor for å kunne redusere forbruket er å få bort utstyr på «tomgang» og at nye produkter ofte er mer effektive sammenlignet med det gamle. Møller Digital ønsket videre å optimalisere datasenteret sitt ved å skille varm og kald luft. Utfordringen med dagens datasenter er at datasenteret består av utstyr fra forskjellige tider som innebærer ulike høyder og bredder på utformingen.

Energioptimalisering ved hjelp fra Coromatic

Vi gjennomførte befaringer av datarommet for å se ulike på løsninger. I samarbeid mellom driftstekniker, kunde og representant fra datasenteravdelingen kom vi opp med et forslag på å kapsle inn den kalde sonen datarommet for å effektivisere kjølemaskinene ved å sikre god adskillelse av luft mellom kald og varm sone. Dette er en metode som sørger for at man kan heve temperatur i kald sone, samt skape større temperaturforskjell over kjølemaskinen som i sin tid øker ytelsen på dataromskjøleren.

Før innkapslingen ble montert lå datarommet med en tilluftstemperatur på ca 17°C ut fra dataromskjøleren for å sikre nok kapasitet i rommet. Etter å ha kapslet inn kald sone har vi kunnet øke temperaturen til 22°C og opprettholde samme innsugstemperatur på utstyret.

Dette i sin tid har gjort at viftehastigheten har gått ned fra 95% til 60% på dataromskjøleren. En EC vifte har veldig høyt forbruk >80% pådrag. Dette gir en vesentlig reduksjon i strømforbruk på hele 44% på dataromskjøleren. Ved 95% har dataromskjøleren hatt et strømtrekk på ca. 3,21kW, mens nå ved 60% har vi et strømtrekk på 1,36kW. Så bare på viftebesparelse er forbruket redusert med 1,85kW.  8760timer * 1,85kW = 16206 kWh i året. Med en besparelse på 16,2MWh i året så utgjør dette 129kg CO2, i henhold til NVE sin oversikt av CO2 per kWh fra 2020.

Over den neste perioden fremover vil Coromatic sine teknikere ytterligere optimalisere datarommet med å heve isvannstemperaturen, som i sin tid vil gi større frikjølingsytelse og enda lavere driftskostnader over året. En slik optimalisering av eldre infrastruktur tar tid, og er viktig at det gjøres etappevis for å sikre at oppetiden og driftssikkerheten ivaretas.

For Møller Digital betyr innkapslingen av datarommet betydelige besparelser i form av kostnader og CO2, men også for selve miljøet i datarommet hvor det blir mer behagelig å oppholde seg samt mindre slitasje på viftene. En grønnere og mer bærekraftig måte å drifte et datarom på.

Case study Møller Mobility - Coromatic

Ingen utfordring er for stor. Her måtte vi tegne opp høyder, bredder, ta høyde for økt temperatur i rommet, som igjen ga utfordringer med andre maskiner som trengte justeringer. Elementene og løsningen vi fant frem til var ikke hyllevare. Sluttresultatet er noe vi selv, og kunde er godt fornøyd med, der alle disse utfordringene ble ivaretatt. Dette understreker viktigheten i å se etter forbedringspotensialet, selv om det i utgangspunktet kan virke litt utfordrende.

Mathias Grannes Sales Manager Datacenter, Coromatic