Shearwater

Nytt datasenter og optimaliserte kjøleløsninger

Shearwater er et internasjonalt selskap som er verdensledende på å samle inn og prosessere seismiske data for avbildning av geologiske strukturer i havbunnen. For å samle inn data for avbildning har Shearwater en stor flåte av skip. Skipene sender lydbølger ned i havbunnen og sensorene i lyttekablene som taues bak skipet, detekterer de reflekterte bølgene fra lagene i havbunnen.

 

– Samarbeidet med Coromatic har vært veldig bra. De er veldig kompetente, lette å få tak i og kommunisere med. Selv med turbulente omstendigheter, ble prosjektet gjennomført som planlagt.

Ole Christian Bye
IT-prosjektleder i Shearwater

 

Case study Shearwater - Coromatic

 

Prinsippene er like de som brukes ved ultralydavbildning, men lyden har langt lavere frekvens og utstrekningen av objektene som avbildes er veldig mye større. Datamengden som samles inn og organiseres er også veldig mye større, og langt mer kompliserte enn ved ultralyd.

– I laben på kontoret har vi et oppsett med samme type lyttekabel og de samme instrumenter og servere som vi har på innsamlingssystemene på skipene. Dette gir oss et reelt testoppsett som sikrer kvalitet og integritet når vi skal rulle ut nye versjoner av vår software. Oppdateringene er full av ny og/eller forbedret funksjonalitet, og dette må virke når vi setter det i produksjon, sier Ole Christian Bye, IT-prosjektleder i Shearwater.

 

Flyttet datasenter

Da Shearwater skulle flytte til nye moderne lokaler, hadde de behov for et nytt og mer tilrettelagt datasenter. Coromatic fikk oppgaven med å tolke listen med krav og behov som Shearwater hadde til sitt nye datasenter. Funksjonalitet og utforming var særlig viktig.

 

Case study Shearwater - Coromatic

 

Selve jobben med å flytte IT-utstyret ble gjort på fem dager, fordelt på to perioder på forsommeren. I løpet av få dager i juni koblet Coromatic ned nesten 300 servere i Asker, flyttet og satte dem opp på Høvik i Bærum.

– Til tross for at alt arbeidet ble gjennomført mens vi var svært begrenset av korona-utbruddet, holdt Coromatic tidsplanen og arbeidet ble utført i henhold til gjeldende smitteregler. Vi hadde ingen nedetid utover det som var beregnet og forespeilet oss på forhånd, sier Bye.

 

Krevende designarbeid

Shearwater er avhengig av en relativt proprietær løsning for at den skal spille på lag med systemene deres.

– Vi var optatt av å ha et av funksjonelt og effektivt datasenter for vårt behov. Vi har ganske spesielle krav til oppbyggingen av vårt datarom. Datasenteret vårt er designet etter en tradisjonell måte å med en applikasjon per server. Men dette er det tatt høyde for i dagens design, og vi har oppnådd et effektivt og sikkert datasenter, forsikrer Bye.

– Det var en liten utfordring med å designe løsningen, da kunden har noe spesielt utstyr som har lavere effekt enn standard IT-utstyr. Vi jobbet sammen med kunden for å få etablert korrekt kravspesifikasjon for å sikre effektivitet og kapasitet. Takket være et godt samarbeid og gode råd, endte vi opp med et robust og sikkert datarom.

 

Case study Shearwater - Coromatic

 

Det er dimensjonert for å være energieffektivt, støtter alle dagens krav og kan også utvides ved fremtidige behov, forteller salgssjef i Coromatic, Magnus Børgund Askautrud.

Ole Christian Bye i Shearwater er svært fornøyd med samarbeidet med Coromatic og hjelpen med rådgivning, design og leveranse av datasenteret, samt selve flyttingen av IT-infrastrukturen.