Swedbank

Solid infrastruktur

I 2014 flyttet Swedbank sitt hovedkontor til et helt nytt kontorbygg på 45 000 km2 utenfor byen. Hensikten med å flytte var å skape en ny og mer moderne arbeidsplass for bankens ansatte, og innfri krav til digitalisering som kjennetegner en fremtidsrettet bankvirksomhet.

 

Swedbank case study - Digital infrastructure

 

Prosjektering og byggingsarbeid pågikk i flere år før alt var klart til flytting. En viktig del av planleggingen var å avklare hvordan hele IT-infrastrukturen skulle sikres og dimensjoneres riktig for å fungere fra nå av og i fremtiden.

Coromatic fikk oppdraget med både å analysere Swedbanks behov og levere løsningen i form av fysisk infrastruktur. Utfordringen var å finne rett balanse mellom fremtidige kapasitetskrav og dagens behov. Videre finne et rett nivå for sikkerhet, energieffektivitet og funksjon.

 

Fremtiden ble en del av behovsanalysen

Allerede i 2010 ble Coromatic involvert i prosjektet. Fordelen med en så tidlig involvering var at Coromatic gjennom sin ekspertise kunne være med for å påvirke hvordan bygningens interiør skulle utformes for å optimaliseres for IT-infrastrukturen. I arbeidet inngikk også kapasitetsplanlegging for fremtidige behov.

— Swedbank er et skoleeksempel på hvordan virksomheter bør se hele kontoret som kritisk infrastruktur. Alle nøkkelfunksjoner er helt avhengige av datakommunikasjon og strømforsyning, sier Patrik Sundberg, Kundeansvarlig prosjektselger i Coromatic.

En kritisk nøkkelfaktor for alt skal fungere er at den fysiske IT-infrastrukturen innlemmes i bygningen på en gjennomtenkt måte helt fra begynnelsen.

 

Case study Swedbank - Coromatic

 

Prosjektet ble startet med en grundig analyse og inventering av bankens virksomhetsbehov i forhold til IT- infrastruktur der alle mulige faktorer ble vurdert i forhold til sikkerhet og risikoer. Videre var det også et meget viktig perspektiv å få så energieffektive løsninger som mulig. Ettersom alle funksjonene er digitale, er det kritisk å sikre både internettilgang og strømforsyning 24/7.

— I et så komplekst og omfattende prosjekt som dette er det helt avgjørende at behovsanalysen gjøres grundig og at alle deler virkelig inkluderes.

Alt fra hvor mye strøm en enkelt arbeidsplass krever, til hvordan sikre datakommunikasjon for de 400 personene som jobber med trading og som har de høyeste krav man kan ha på tilgjengelighet og svartider, sier Patrik Sundberg.

 

IT- infrastrukturen er en del av arkitektens tegning

Resultatet av Coromatics tidlige engasjering i planleggingen av Swedbanks nye hovedkontor, var at den fysiske IT- infrastrukturen ble en del av arkitekttegningen helt fra starten av.

Totalt ble det bygget 4 serverrom og 24 krysskoblingsrom og stømtilførsel til eiendommen ble bygget opp med redundante og dedikerte transformatorer, UPSer og reservekraftaggregater.

Siden alle IT-infrastrukturdetaljer inngikk i planleggingen, ble selve installasjonsfasen veldig smidig der Coromatic leverte en fysisk IT-infrastruktur som tilgodeser alt behov ved strømforsyning, datakommunikasjon i tillegg til kablet og trådløs telefoni.

— Coromatic hadde en koordineringsrolle i hele prosjektet og ansvar for å holde sammen all dataoverføring, IT og telefoni. Driftsavbrudd får ikke lov til å skje og det gjorde det ikke heller.

Det er veldig viktig, siden hjertet i vår tradingvirksomhet finnes på hovedkontoret, sier Yvonne Palm, prosjektleder i Swedbank og ansvarlig for flyttingen.

 

Support 24/7

Etter avsluttet installasjon og flytting, har Coromatic en service- og vedlikeholdsavtale med Swedbank for datakommunikasjon og strømforsyning. Dette sikrer at eventuelle hendelser som kan forstyrre driften av virksomheten blir håndtert på en optimal måte, noe som er svært viktig da 3000 medarbeidere er avhengig av infrastrukturen i det nye hovedkontoret i Sundbyberg.