St. Olavs hospital

Serviceavtale med Coromatic

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er et av Norges største helseforetak og en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. Det meste av virksomheten er samlet på Øya i Trondheim hvor et av Nord-Europas mest moderne sykehus ble bygd i perioden 2005 til 2013. St. Olavs hospital eies av Helse Midt-Norge, som igjen eies av staten. Sykehuset har både regionale og nasjonale oppgaver. Fire av hovedoppgavene er; pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

 

Case study St. Olavs hospital - Coromatic

 

Coromatic vant offentlig anbud på service

St. Olavs hospital utlyste i januar 2020 ut en anbudskonkurranse omhandlende service på 17 UPS- enheter. Denne konkurransen vant Coromatic og dermed ble en ny serviceavtale inngått mellom Coromatic og St. Olavs hospital i mai 2020. Avtalen omfatter service på alle UPS-enhetene (Uninterruptible power supply) av merket, Socomec og Huawei. Gjennom UPS og aggregater oppnår sykehuset en avbruddsfri strømforsyning til kritisk infrastruktur, som for eksempel pasientbehandling og IT.

 

Lang erfaring med Coromatic som servicepartner

– Jeg tok over en velfungerende avtale da jeg startet for 7 år siden, og denne avtalen har vi videreført, men spisset enda mer. I offentlige foretak er det ofte omfattende prosesser ved planlegging og budsjettering, og man må legge langsiktige planer. I denne jobben er et godt samarbeid med leverandører ekstra viktig. Samarbeidet med Coromatic gjør min hverdag forutsigbar og gir meg den tryggheten, forteller Vegard Kleiven Seksjonsleder for teknisk infrastruktur på St. Olavs hospital.

 

Case study St. Olavs hospital - Coromatic

 

Kompetanse og forutsigbarhet er oppskriften på et vellykket samarbeid

Vårt viktigste mandat er å sørge for langsiktig holdbarhet i våre kunders virksomhetskritiske infrastruktur. Nettopp derfor utgjør servicetjenestene kjernen i tilbudet vårt.

Våre teknikere har den nødvendige kompetansen og erfaringen som sikrer service av høyeste kvalitet.

 

Vi er veldig fornøyde med samarbeidet, forteller Vegard Kleiven Seksjonsleder for teknisk infrastruktur på St. Olavs hospital.

 

Hvert enkelt driftsmiljø og organisasjon er unik, og derfor er serviceavtalen tilpasset kundens unike behov, og det er viktig for oss at servicer og oppfølging gjennomføres i samarbeid med kunden. Coromatic lyttet til St.Olavs hospital både i forhold til kontaktpersoner og løsninger. Coromatic dedikerte en Key Account Manager slik at St. Olavs hospital fikk ett kontaktpunkt å forholde seg til.

– Vi har tatt servicearbeidet til et nytt nivå med mye tetter oppfølging av kunden, vi har en hyppig og god dialog. Vi er en partner og konsulent og vi planlegger sammen, sier Stine Sollien, partner KAM.

 

Case study St. Olavs hospital - Coromatic

 

Dette forenkler St. Olavs hospitals behov for håndtering av avtalen. Samarbeidet innebærer kvartalsvis faste møter med St. Olavs hospital og er et samarbeid mellom KAM, Servicemanager, servicetekniker og forretningsområdet UPS. Årlig vedlikehold og servicer er definert og planlagt i forhold til kostnader, gjennomføringer og tidspunkter. Vaktavtale 24/7 innebærer at Coromatic er tilgjengelig for sykehuset døgnet rundt med kort responstid på 4 timer.

St. Olav har hatt tilfeller av strømbrudd, da har jeg rykket ut på kort varsel, utbedret feilen og fått anlegget opp å gå igjen. St. Olavs hospital har, etter vår anbefaling, investert i batteriovervåkning, noe som gir en større trygghet både for oss og kunden, forteller Thomas Jensen, Service Technician UPS.

Vi har tatt servicearbeidet til et nytt nivå med mye tettere oppfølging av kunden. Vi har en hyppig og god dialog. Vi er en partner og konsulent og vi planlegger sammen, sier Stine Sollien KAM.

Dette caset viser hvordan vi har gjort hverandre bedre og hvor vi er samarbeidspartnere i større grad enn et tradisjonelt kunde- leverandør forhold. En vinn-vinn- situasjon for begge parter.