Strømløse i 48 timer – nå sikres samfunnet med nødaggregater

 

I til sammen to døgn kuttet ekstremvær og vinterstormer strømforsyningen til over 1000 finnmarkinger midtvinters. En utradisjonell løsning, i hvert fall for byer og tettsteder å regne, gjør at innbyggerne nå likevel har lys og varme når uværet slår til igjen.

De siste vintrene har vært strenge, med store mengder snø og tidvis sterk kulde. Med klimaendringene utsettes vi stadig oftere for ekstremvær. Det var også tilfellet en vinterdag langt mot nord i 2021, i fiskeværene Mehamn og Gamvik i Finnmark.

I de to tettstedene, som er landets nordligste fastlandsbebyggelse, blåser isvinden fra Barentshavet rett inn. To ganger i februar i 2021 skjedde det som ikke skulle skje. Den enslige, 50 år gamle kraftlinjen som forsynte samfunnene og de rundt 1000 menneskene med strøm, blåste overende i en vinterstorm.

Samfunnskritisk strømbrudd

To strømbrudd på henholdsvis 12 og 36 timer i den kaldeste og mørkeste tiden av året, gjorde at situasjonen var helt på grensen til å betegnes som kritisk. Samtidig jobbet det lokale kraftselskapet på spreng med å finne og rette feilen.

– Til alt hell fikk vi til slutt gjenopprettet strømforsyningen, men det ble en vekker på hvor sårbar beredskapen og energisikkerheten var på Nordkinnhalvøya.

Det sier Håvard Pedersen. Han er nettdirektør i Area Nett AS, som er nettselskapet som har Lebesby og Gamvik kommuner som konsesjonsområde, og som derfor har ansvaret for strømmen til avsidesliggende tettsteder som Mehamn og Gamvik.

– Utfordringen vår var at det var bare et spørsmål om tid før dette kom til å gjenta seg. Det er et sårt behov for en ny kraftlinje over fjellet til Mehamn og Gamvik, men vi vet at det tar minst åtte til ti år å etablere det, legger Pedersen til.

Tre døgns driftstid

Anslått levetid på den over 50 år gamle kraftlinjen er 50 til 70 år. Dermed var gode råd dyre, så Pedersen og nettlaget måtte tenke nytt. Hvordan sikrer vi kraft til et samfunn på 1000 personer uansett omgivelser? Løsningen fant de i dieseldrevne nødstrømsaggregater – akkurat som på et sykehus.

– Om strømmen går i Mehamn og Gamvik nå, går det bare sekunder før aggregatene automatisk starter opp og strømmen er i gang igjen. Taklampa og panelovnene skrur seg på igjen, kjøleskapet starter opp igjen og nettverkforbindelsen gjenopprettes – alt driftet på dieselaggregatene, forteller Espen Kristiansen, salgssjef i Coromatic.

Selskapet Coromatic er ledende i Norden på hele verdikjeden innen reservekraft og sikring av kritisk infrastruktur, fra prosjektering, installasjon og service. I samarbeid med kraftlaget, som har bygget et helt nytt høyspentanlegg i Mehamn, har Coromatic installert et unikt anlegg som ivaretar energisikkerheten.

– Anlegget kom sjøveien fra Nord-Irland midtvinters, og ble levert som to store skipscontainere på 40 tonn hver. De driftes av tanker som har 72 000 diesel stående, det er nok til å drifte hele Mehamn og Gamvik i tre døgn. Det skal gi tilstrekkelig tid til å få gjenopprettet kraftlinjen, forklarer Kristiansen.

Klimaet 71 grader nord tilsier også at anlegget krever spesialtilpassede løsninger, for på Nordkinnhalvøya er det ikke mye som beskytter omgivelsene for vær og vind.

– Dette nødstrømanlegget skal tåle ekstreme klimatiske forhold. Det er jo som regel nettopp når været er på sitt mest ekstreme at behovet for nødaggregatene er størst, legger Kristiansen til.

 

Om strømmen går i Mehamn og Gamvik nå, går det bare sekunder før aggregatene automatisk starter opp og strømmen er i gang igjen. Taklampa og panelovnene skrur seg på igjen, kjøleskapet starter opp igjen og nettverkforbindelsen gjenopprettes – alt driftet på dieselaggregatene,

Espen Kristiansen
Salgssjef i Coromatic

Viktig investering

Den nye høyspentstasjonen og nødstrømanlegget har en totalkostnad på nærmere 14 millioner. En stor, men likevel helt avgjørende investering for Area Nett AS, mener Pedersen:

– De lange strømbruddene vinteren 2021 viste oss at vi var nødt til å ta grep om situasjonen. Det blir ikke noen ny kraftlinje til Nordkinn med det første. Så denne løsningen gir innbyggerne stor trygghet og forutsigbarhet. Da anlegget var i gang kunne vi senke skuldrene litt, nå som vi vet at vi kan levere strøm til samfunnet etter kort tid, forteller han.

 

Wintery landscape Mehamn - case study Coromatic

 

Og anlegget har allerede bevist verdien sin. I det nordnorske uværet i slutten av januar i år, som stanset all flytrafikk og slo ut mobildekningen blant annet på Nordkinnhalvøya, fikk nettselskapet feil på hovedlinjen over fjellet til Mehamn.

– Da startet dieselaggregatene opp for første gang i en reell situasjon og ikke i testmodus. Dermed kunne vi levere strøm til innbyggerne i Mehamn og Gamvik i til sammen syv timer mens vi fikk hovedforsyningen i gang igjen, avslutter Pedersen.