Tetra Pak Sverige

Bærekraftig og energieffektiv kjøleløsning

Emballasjespesialisten Tetra Pak har i dag 160 kontorer verden rundt. I Lund, der alt startet, har firmaet i dag sin hovedfokus på forskning og utvikling. Når de raskt kunne oppdatere sin servicekapasitet fikk Coromatic oppdraget om å sikre en bærekraftig og energieffektiv kjøleløsning av fasiliteten. Coromatic har lang erfaring med å installere og levere løsninger for kjøling på alt fra mindre kommunikasjonsrom til komplette og komplekse datasentere.

 

 

Case study - TetraPak Sverige - Coromatic

 

 

Ny kjøleberegning krevde mer kjøling

Under høsten 2019 forberedte Tetra Pak en insallasjon av en ny beregningssimulator, hvilket innebar at serverkapasiteten i et av firmaets egne datasentere økte med 50%.

Beregningssimulatoren skal brukes for å beregne perfekt stans av emballasje basert på alle nødvendige parametere for å oppnå den beste emballasjeløsningen for bærekraftig lagring av mat. Tidligere gjorde man denne jobben manuelt med fysiske tester, men med en simulator, kan både tid, materiale og kostnader bespares.

Prosjektansvarlige Carina Beckman på Tetra Paks Global Information Management trengte en rask løsning for den kjølingen som var nødvendig for fasiliteten.

– Vi satt oss ned og diskuterte våre behov sammen med Coromatic rett før jul og fem måneder senere er alt installert og klart, forteller Carina.

Løsningen Coromatic leverte er et såkalt Hot Aisle Containment System som er en kubekonstruksjon bestående av vegger, tak, dører og kjølemaskiner. Gjennom denne konstruksjonen separeres varme og kalde luftstrømmer på den mest effektive måten, takket være at varmen blir separert, effektiviseres kjølesystemet gjennom økt kjølekapasitet i kjølemaskinene.

Løsningen videre er en rad med automatiserte funskjoner som tilrettelegger driften og overvåker slik at tempraturen alltid er optimal.

 

 

Case study - TetraPak Sverige - Coromatic

 

 

Bærekraftig med fjernkjøling

Tetra Paks datasenter i Lund har lenge vært koblet til det lokalet nettet for fjernkjøling og fjernvarme. En smart og energieffektiv løsning der det sentralt produseres kjøling som leveres til Tetra Paks datasenter, i motsetning til at kjølingen produseres direkte i datasenteret. Til gjengjeld sender Tetra Paks tilbake overskuddsvarme fra sine datasentere til fjernvarmenettet og på den måten skjer det et naturlig kretsløp av varme og kjøling med mindre energikostnader. Det nye kjølesystemet er også koblet til det samme nettet.

 

Klarhet ga en effektiv leveranse

At prosjektet kunne gå fra første brief til ferdig leveranse på fem måneder mener Carina faller på en klarhet rundt hva som forventes fra starten av:

– Vi var veldig tydlige med hva vi ville oppnå og Coromatic var mottakelig for dette og overholdt våre stramme tidsplaner. De har virkelig levert på alle våre forventninger under hele prosjektet.

For å lykkes med et raskt installasjonsprosjekt av denne størrelsen kreves det både nøye planlegging og tydelig kommunikasjon. Carina oppsummerer sine beste råd for å lykkes med et prosjekt der tiden er knapp:

Kartlegg behovene ordentlig; jo mer du vet desto raskere går det.

Det er viktig å spesifisere hva kjøleløsningen skal brukes til og hva som finnes fra før av.

Ha tett dialog med leverandøren slik at dere har samme bilde av og forventninger til prosjektet.