Coromatic sørger for nødstrøm til nytt veterinærbygg

Coromatic er leverandør av reservekraft til den nye veterinærbygningen på Ås

6. juli signerte Coromatic kontrakt med Statsbygg for å levere reservekraftsaggregater til den nye veterinærbygningen på Campus Ås. Coromatic skal levere 2 stk containere med aggregat på 1875 kVA hver.

Sikker strømforsyning med reservekraft er en forutsetning for alle virksomheter. Jo mer kritisk virksomheten er, desto høyere krav må man stille til strømforsyningen. Coromatic kan tilby alle eller utvalgte deler av en reservekraftsløsning fra konstruksjon, prosjektering og tilpasning til installasjon, idriftssettelse og forebyggende service.
Erik Antonsen, Prosjektdirektør Campus Ås (venstre) og Leif Lippestad, Administrerende Direktør Coromatic AS (høyre).