Coromatic bygger kritisk infrastruktur for fremtidens vitenskap til det verdensledende forskningsanlegg ESS

Coromatic, den ledende tilbyderen av virksomhetskritisk infrastruktur for sikker strømforsyning og datakommunikasjon, er tildelt to serverrom-kontrakter av European Spallation Source (ESS). ESS er et pan-europeisk tverrfaglig forskningssenter basert på verdens mest kraftfulle nøytronkilde. Senteret gir forskere nye muligheter innen et bredt felt af forskningsområder, inkludert livsvitenskap, materialer og magnetisme.

ESS

ESS – Team Henning-Larsen Architects

 

ESS er for tiden under bygging i Lund, Sverige, og med IT-ledelse og software senter (Data Management and Software centre – DMSC) i København.  DMSC er et nøkkelelement i forskningssenteret, og har ansvar for vitenskapelige datafag i ESS. Robust datasenter-infrastruktur i København og Lund er kritisk viktig for ESS og gir lagringskapasitet for vitenskapelige beregninger, kontroll, datastyring og IT, og muliggjør holdbar drift av ESS som neste generasjons vitenskapssenter.

Om Coromatic

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sørger for høy tilgjengelighet og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og optimaliserer energiforbruket.

Selskapets kunder finnes innen flere ulike bransjer som finans, helsevesenet, forsvaret og mange andre organisasjoner med behov for tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon.

Coromatic tilbyr rådgivning, drift og vedlikehold. Vi designer, bygger og drifter teknisk infrastruktur på en energieffektiv måte.

Coromatic har over 500 medarbeidere, og har levert løsninger og tjenester til over 5000 virksomheter i Norden.

På bakgrunn av to offentlige anbud ble Coromatic tildelt kontrakten for å designe og bygge serverrommene i København og Lund. Coromatic påtar seg fullt ansvar for konstruksjonen og leveransen av serverrom med all nødvendig infrastruktur inkludert.

I løpet av mange år Coromatic sikret strømforsyning og datakommunikasjon til utallige institusjoner innen vitenskap og akademia, inkludert ESS, og implementert fysisk datakommunikasjon og nettverksinfrastruktur på lokasjonen i Lund.

– Vitenskap spiller en kritisk rolle i å løse dagens og fremtidens komplekse utfordringer, samtidig som nye muligheter skapes og baner vei for morgendagens virksomheter. Kontraktene for å levere viktig infrastruktur til en av de største og viktigste forskningsfasilitetene i Europa er noe vi er stolte av og det er håndfaste bevis på at vi har evnen til å levere holdbare og robuste datasenterløsninger, sier Åsa Wikensten, Head of Data Center and Connected Workplace, Coromatic.

For mer informasjon, kontakt
Åsa Wikensten, Head of Data Center and Connected Workplace, Coromatic
Tel: (+46) 70 257 71 72  |  asa.wikensten@coromatic.se

 

About ESS

The European Spallation Source (ESS) is a multi-disciplinary research facility based on the world’s most powerful neutron source. ESS is organised as a European Research Infrastructure Consortium (ERIC), with member countries all over Europe. ESS will enable scientific breakthroughs in research related to materials, energy, health and the environment, and address some of the most important societal challenges of our time. Please visit https://europeanspallationsource.se/about for more information.