Coromatic bygget nytt datasenter for Helse Nord

Coromatic fikk oppdraget med å bygge det nye datasenteret når Helse Nord IKT skulle samordne sin IT- infrastruktur. Resultatet har blitt et driftssikkert og enhetlig system for sykehus og helseinstitusjoner i Nord – Norge.

Tydelige krav

Kravspesifikasjonen var tydelig. Risikoen for driftsforstyrrelser skulle minimeres samtidig som hele prosjektet skulle leveres innenfor avtalte budsjettrammer. Dessuten skulle reduserte driftskostnader sikres i et langtidsperspektiv. I det hele tatt var langsiktigheten i løsningen en viktig komponent med mulighet for skalerbarhet for fremtidige behov, i tillegg til energieffektivitet.

Som i alle datasenterprosjekter startet arbeidet med å optimalisere designet for datasenteret ved å sikre rett dimensjonering av infrastrukturen for datakommunikasjon, kjøleanlegg og elektroløsninger. Etter den innledende analysefasen startet arbeidet med selve byggingen og å få installert alle tekniske løsninger til det nye datasentret.

Resultat

Datasenteret, som ble ferdigstilt i mars 2016, har nå vært i drift en god stund:
Vi er veldig fornøyde med Coromatic sin leveranse, forteller Fred Lia, Fagansvarlig datasenter i Helse Nord IKT HF. Vi føler oss trygge på at vi har en effektiv, skalerbar og sikker løsning som holder de neste femten år. Det er vårt mål.

Datasenteret er også tilrettelagt for energigjenvinning slik at UNN (Universitetssykehuset Nord Norge) skal kunne utnytte overskuddsvarme.